Isugi zizoronswa imfashanyo yo kwiga

zulu
Image caption Abigeme batowe kuja gutambira umwami baba bamaze kubapima ko ari isugi

Umukuru w’igisagara umwe muri Afrika y’epfo yasiguye icatumye afata ingingo yo kurihira amashure abakobwa 16, babanje kwemera ko bazoguma bari isugi.

Dudu Mazibuko yabwiye BBC,ko iyo ngingo itumbereye “kugabanya umugera wa Sida, Sida hamwe n’imbanyi umuntu atipfuza” mu bigeme bakiri bato mu karere ka Uthukela, mu buseruko bw’intara ya Kwazulu-Natale.

Abazoronswa ayo mahera yo kwiga, bashobora kuzosabwa gupimwa igihe cose bikenewe kugira barabe ko bakiri isugi, ni ko uwo mukuru w’igisagara yavuze.

Amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu yariyamirije iyo ngingo.

Abantu boba bagera ku miliyoni 6.3 muri Afrika y’epfo barwaye Sida, mu gihe abarenga umwe ku bantu 10 bagendana uwo mugera.

Ivyo bafatiyeko mu gufasha abo bana ni “guhonyanga agateka n’ubuntu bw’umwana w’umwigeme”, nk’uko vyashikirijwe n’umuvugizi w’ishirahamwe Powa(People Opposing Women Abuse) mu gihugu ca Afrika y’epfo, mu kiganiro Focus on Africa kuri radio BBC.

“Ugupima ubusugi ntibizigera bihagarika ikwirakwira ry’umugera wa Sida na Sida”, uko ni ko Idumeleng Muloko avuga.

Kwazulu-Natal ni imwe mu ntara yasinzikajwe cane n’iyo ngwara mu gihugu gifise igitigiri kinini c’abantu bagendana uwo mugera kw’isi yose.

Uwo mukuru w’igisagara, Mazibuko, yavuze ko Atari abategetsi b’akarere canke ba kaminuza bazogira ivyo bipimo.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP
Image caption Umwami w'aba Zulu Goodwill Zwelithini

Nk’uko bivugwa n’uwo mukuru w’igisagara, abazoronka iyo mfashanyo yo kwiga, bashobora kuba barahejeje gupimwa igihe c’umusi mukuru w’umwaka w’aba Zulu, aho abakobwa b’isugi n’abapfasoni batorwa kugira baje gutambira umwami Goodwill Zwelithini.

Abajijwe nimba yonezerezwa n’uko abakobwa biwe babibakoreye, Mazibuko yabwiye BBC ko vyomunezera, kandi ko umukobwa wiwe mukuru yamye yipfuza kuja mubirori vy’uyu mwaka.

Akanama ka reta kajejwe ukungana kw’abahungu n’abigeme, na ko nyene karanebaguye iyo ngingo.

“Nibaza ko ico umukuru w’igisagara ashaka gushikako ari ciza cane ariko ico tutumvikanako, n’ugutanga imfashanyo yo kwiga kubera ubusugi,” uko ni ko umukuru wako Mfanozelwe Shozi yabwiye itororokanirizo ry’amakuru rya AP.

“Harimwo akantu k’ivangura ufatiye kubatwaye inda, isugi eka mbere no kubahungu. Bija kure cane.”