WhatsApp igiye guhagarika gukoresha ubuhinga bwa BlackBerry OS

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP

Whats app igiye guhagarika gukorana na zimwe mu matelefone harimwo Blackberry 10, Nokia Symbian S60 na Windows Phone 7.1.

Iryo shirahamwe rivuga ko rishaka kwitaho cane guteza imbere “ amatelepfone abantu benshi bakunze gukoresha”.

Facebook nyene WhatsApp, ikoresha amamiliyaridi n’imiliyaridi z’abantu hirya no hino kw’isi, izohagarika gukora muri ayo matelefone mu kwezi kwa 12 mu 2016.

Ariko izoguma ikora kuri Blackberry nshasha ikoresha Android.

Bwinshi mu buhinga WhatsApp ikenera n’ubuhinga bwa kera, butarasubirwamwo canke ngo bushirwe mu matelefone mashasha.

Uwufise ububasha kw’isanamu AP
Image caption BlackBerry 10 yari yakozwe mu 2013

Uretse Blackberry 10, yatanguye gukora mu kwezi kwa mbere 2013 kandi ikaba ibandanya gukorwa na Blackberry.

Ariko n’aho biri uko, ubwo buhinga ntibwashoboye gushikira abakoresha WhatsApp benshi, ubu bukaba bungana 1% kw’isoko.

Urutonde rw’amatelefone atazosubira gukoresha WhatsApp:

The full list of operating systems WhatsApp will stop supporting is:

 Android 2.1 and Android 2.2

 Blackberry OS 7 and earlier

 Blackberry 10

 Nokia S40

 Nokia Symbian S60

 Windows Phone 7.1

“Mu gihe aya matelefone yagize ico amara muri kahise kacu, ntatanga ubushobozi dukeneye bwo gukwiza hose ibikorwa vyavu muri kazoza,” WhatsApp ni ko yavuze ku rubuga rwayo.

“Igihe twatangura WhatsApp mu 2009, 70% za Smatphone zagurishijwe ico gihe zakoreshwa ubuhinga butanzwe na BlackBerry na Nokia.” Iryo shirahamwe rivuga ko ubuhinga bwatanzwe na Google, Apple na Microsoft ubu bugurishwa ku bice 99.5%.

Ibindi bisa n’ibi