Uwuvuga ko ata Mana iriho yitwariwe mu Burusiya

russia Uwufise ububasha kw’isanamu AFP
Image caption Mu gihe yohamwa n'icaha, Krasnov ashobora gupfungwa umwaka wose

Umugabo umwe yanditse ku mbuga ngurukanabumenyi ko ata Mana iriho ariko arandikiranira n’abandi bantu, yitwariwe mu bumanuko bw’uburusiya.

Viktor Krasnov yitwariwe ku gipolisi n’abagabo babiri bababajwe n’imvugo yakoresheje igihe yariko arishurana ku mbuga ngurukanabumenyi wo mu Kirusiya VKontakte, mu mwaka 2014.

Iyo mbuga ngurukanabumenyi isa cane na Facebook kandi irakunzwe cane.

Yitwariwe ku caha co “Gutuka ico umuntu yemera”.

“Ibitutsi” nk’ivyo vyagiye mu vyaha mu mwaka 2013 inyuma y’urubanza rwa Pussy Riot.

Igihe bariko barishurana, bivugwa kandi ko Krasnov yasuzuguye Bibilia avuga ko ari “ iyegeranirizo ry’imigani yafondewe n’abayahudi”.

Abahinga muvyo indimi barashigikiye ko ibivugwa na Krasnov ari ibitutsi kubemera.

Mu mategeko y’Uburusiya, uhamwe n’icaha nk’ico, ushobora gufungwa umwaka, ugatanga n’ihadabu rishika ku $4,083, canke ugakoreshwa akazi karuhisha amasaha 240.

Ibindi bisa n’ibi