Rya ryinyo rya Lumumba ryaraye rishinguwe inyuma y'imyaka 61

Na Damian Zane BBC News

Ibisigarira vya Patrice Lumumba vyashinguwe mu ntatemwa idasanzwe yamwubakiwe

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Ibisigarira vya Patrice Lumumba vyashinguwe mu ntatemwa idasanzwe yamwubakiwe

Rya ryinyo ry’incungu y’ukwikukira kwa Repubulika y’Intwaro Rusangi ya Congo, Patrice Lumumba, ryaraye rishinguranywe iteka inyuma y’imyaka irenga 60 agandaguwe.

Nico gihimba conyene c’umubiri wiwe gisigaye inyuma y’aho ikiziga ciwe bagiturije aside (acid).

Umupolisi w’umubirigi yahagarariye iturirwa ryiwe niwe yagumanye iri ryinyo nk’igikombe c’intsinzi (trophée/trophy).

Ryasubijwe umuryango wiwe mu ndwi iheze rikaba ryarazungurutse mu turere tutari duke twa Congo mw’isandugu y’abapfuye.

Abanyagihugu bashoboye kwunamira incungu yabo imbere y’uko ahambanwa icubahiro ku mugwa mukuru Kinshasa, kw’ibarabara ryamwitiriwe.

Perezida Félix Tshisekedi, umuryango wa Lumumba n’abandi banyacubahiro baritabiriye ibirobi  vyo kumusezera imbere y’uko isandugu y’ikiziga ijanwa mu ntatemwa idasanzwe yamwubakiwe.

Mw’ijambo yashikirije, Perezida Tshisekedi yavuze ati: "Isi ya ba sokuru ikugwe neza”.

Lumumba ni we  wa mbere yabaye umushikiranganji wa mbere w’ico gihugu, akaba n’umwe mu bategetsi barwaniye ukwikukira. Yaboneka kandi nk’umwe mu bategetsi bakomeye ba Afrika barwanije ubukoloni kuri uyu mugabane.

Ejo ku wa kane, itariki 30 Ruheshi (6), wari umwaka ugize 62 iki gihugu kironse intahe y’ukwikukira cikuyeko abakoloni b’Ababirigi.

Ariko, mu gihe Ububirigi bwashaka ko bugumana ijambo no kugumana inyungu zabwo z’ubutunzi muri kino gihugu kibusumba incuro hafi 77,  bwabona ko Lumumba yari intambanyi.

Mw’ijambo rikomeye yashikirije ku musi w’ukwikukira mu 1960, imbere y’abanyacubahiro b’Ababirigi harimwo n’umwami wabo Baudouin, Lumumba, ico gihe akaba yari afise imyaka 34, yariyamirije bikomeye Ububirigi, avuga ko Abakongomani bakorewe “ubucakara buteye isoni”.

Ababirigi baguye mu gahundwe kuko ata mwirabure w'umunyafrika yari bwigere yubahuka kuvuga amajambo nk’ayo imbere y’abanyabulaya.

Lumumba yaciye abogozwa nk’umushikiranganji wa mbere haciye amezi abiri gusa. Niho mu kwa mbere 1961, yaraswa n’umurwi w’abarashi bari bashigikiwe n’Ububirigi, ari kumwe na bagenziwe babiri.  

Ibindi bihugu vyo mu burengero navyo nyene vyari bimufiseko amakenga, bitinya ko yashobora kwegamira icahoze ari Reta Zunze Ubumwe z’Abasoviyeti (URSS/USSR) muri ico gihe isi yari muri ya ntambara y’ukwikekana (Guerre froide/Cold War), mbere bimwe muri vyo, harimwo na Reta Zunze Ubumwe za Amerika, vyaragiye mu nteguro yo kumugandagura.

Umupolisi w’umubirigi, Gerard Soete, ni we yahawe igikorwa co kuzimanganya ivyemezo. Ni muri ico gihe yatwara iri ryinyo aca agenda aritwaye mu Bubirigi.

Haciye imyaka mirongo, niyo yagiye gushira ahabona ko yari afise iri ryinyo, ubu hakaba hari haciye imyaka ibiri gusa sentare y’Ububirigi itegetse ko risubizwa umuryango wiwe.

Ikiza ca Covid caratebeje iki gikorwa, ariko mu ndwi iheze umuryango wararihawe i Buruseri (Bruxelles/Brussels), umugwa mukuru w’Ububigiri.