''Impapuro zifashishwa mu kwemeza ko Cristiano Ronaldo yafashe umuntu ku nguvu ni irementanya"

Cristiano Ronaldo Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Cristiano Ronaldo yagiye mu mugwi wa Juventus avuye muri Real Madrid mu ci

Uwuburanira Cristiano Ronaldo amenyesha ko impapuro zifashishwa mu kwemeza ko yafashe umuntu ku nguvu ari "iz'amagendu"'

Ronaldo w'imyaka 33, arahakana ko yafashe ku nguvu Kathryn Mayorga mw'ihoteli ya Las Vegas mu 2009.

Mayorga avuga ko yafashwe ku nguvu n'uwo mukinyi wa Portugal mu cumba co mw'ihoteli mu gisagara co muri Amerika muri uyo mwaka.

Itangazo ryashikirijwe n'uwuburanira Ronaldo, Peter Christiansen, yasubiye kwemeza ko uwo mukinyi w'imbere wa Juventus "ahakana yivuye inyuma ko atigeze akora ico caha."

Ronaldo yaramaze gukana ivyo yagirizwa, vyari vyanditswe ubwa mbere n'ikinyamakuru co mu Budagi Der Spiegel, avuga ko ari "inkuru z'irementanya", abamuburanira bakaba bavuga ko bashobora kubitwarira.

Christiansen yavuze ko ari "ikinyamakuru kitagira ico cubaha" cafatiye ku "mpapuro zibwe kandi zasubiwemwo" kandi "igice kinini casubiwemwo canke canditswe ukundi".

Der Spiegel yavuze ko Mayorga w'imyaka 34 yanditse icegeranyo c'ivyabaye ku gipolisi c'i Las Vegas, bikiba.

Mu 2010 baragiriraniye amasezerano na Ronaldo yo kumuha amadolari 375.000 kugira ntaze acire amate hasi kuvyabaye canke ngo amushengeze.

Christiansen avuga muri iryo tangazo ko aho uwo aburanira ahagaze ari hahandi ko "ivyabaye mu 2009 i Las Vegas vyari vyumvikanyweko."

Umushingwamanza avuga ko Ronaldo adahakana ko habaye uwo mwumvikano , ariko "ariko ko icatumye uhaba bagihaye iyindi nsiguro."

Iryo tangazo kandi ryongerako ko: "Uwo mwumvikano udasigura ko yagirwa n'icaha.

"Ivyabaye n'uko Cristiano Ronaldo yakurikije impanuro yahawe n'abamuhanura kugira arangize ivyo yagiriza biteye isoni, kugira ntihagire uwugerageza kumwagiriza nk'ibi turiko turabona ubu, vyo kumwicira igihagararo afise, ubushobozi bwiwe mu gukina hamwe n'inyifato."

"Ubu rero bigiye mu bintu vy'amatati asanzwe amenyerewe muri Amerika."

Ibindi bisa n’ibi