Jose Mourinho muri Tottenham: Uwusubiriye Mauricio Pochettino yoba ari we abereye?

Umunyereza wa Tottenham Jose Mourinho yarakundwa cane n'abafana ba Chelsea Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Jose Mourinho yatwaye ibikombe bitatu vya Premier League hamwe n'ica FA Cup mu ngunga zibiri yamenyereje ikipe ya Chelsea

Jose Mourinho ari mu mayira atamenyereye mu gihe atanguye akazi ko kumenyereza Tottenham Hotspur nyuma y'iyirukanwa rya Mauricio Pochettino.

Kuja kwa Mourinho mu kipe nshasha mu bisanzwe bizana icizere kuko ni umuntu yama azana ibikombe, kandi Spurs vyarayankiye kuva yatwara igikombe ca League Cup mu 2008.

Ariko ubu hoho siko biri. Ubu asubiriye umumenyereza yari akunzwe cane kandi iyirukanwa ryiwe rikaba ryashavuje abakunzi benshi ba Tottenham, baciye mbere bongera ishavu mu kubaza niba koko uyu munye Portugal abereye gusimbura Pochettino.

None Mourinho ni we muntu abereye Spurs?

Arashobora gukorana na Levy?

Umuyobozi mukuru wa Tottenham Daniel Levy yakoze ibiri mu vyifuzo vyiwe mu guha akazi Mourinho, uyu nawe akaba yaratangaje ko yigeze gusabwa kuza muri Spurs mu 2007.

Ico gihe yavuze ko umuyobozi w'iyo kipe yagerageje no kwemera kuriha indishi zijanye n'amasezerano yari afise y'uko avuye muri Chelsea mu 2006, yari kumara imyaka ibiri adakora muri Premier League.

Birakunze aronse umuntu yarondera ariko azobona y'uko - nk'uko vyagendeye abandi - mu gihe Mourinho ashobora kuzana ibikombe banyotewe, ni umuntu kandi azimvye, atwarira hejuru kandi ukugenda kwiwe kwama kuzana amarira. Amarira menshi.

Canke hoho Mourinho azovyifatamwo gute mu gihe bizwi ko Levy adapfa kurekura ifaranga?

Ni ikintu camye giteza uruhagarara na Pochettino, yakora afise uburyo bukeyi cane ugereranije n'amenyereza bakeba biwe.

Spurs nta mukinyi yigeze igura mu masoko abiri y'abakinyi akurikirana, kandi uyu munye Argentine yari yashikirije ko mu ntango z'iri higanwa inyito yiwe yohinduka ntibe umuyobozi ahubwo ikaba umumenyereza mukuru, vyerekana ko ata jambo rinini yari afise hanze y'umukino.

Mourinho ntazimbutse guhemba. Kandi ntakoresha abakinyi bagura make.

Tottenham yishimiye cane ishure ryayo ry'umupira w'amaguru kandi ikabona abakinyi nka Harri Winks akina hagati nk'ikimenyetso ca kazoza; Mourinho wewe asa nk'uko atanezwe no kubaho kw'ishure ry'umupira.

Biragoye kubona ukuntu Levy yorekura amahera imiriyoni £89 kuri Paul Pogba, £75 kuri Romely Lukaku, canke £52 kuri Fred, nk'uko Ed Woodward yabikoze muri Manchester United.

Igihe nashikiriza izina Mourinho ku kipe imwe ejo bundi, inyishu baciye bampa ni iyi: "Yoshaka imiriyoni £250 zo kugura abakinyi bashasha imbere y'uko twicara ku meza tukaganira."

Spurs na Levy si uko bakora - canke tuvuge ko atariko bakoranye na Pochettino. Nyuma yo gushika muri Southampton mu kwa gatanu 2014, yakoresheje amahera imiriyoni £394 ku bakinyi, ariko agaruza miriyoni £295.

Pochettino yari yiteguriye gukora, n'imiburiburi mu gihe c'umwanya muto, mu buryo yahawe kuko yashoboye gushikana ikipe muri zine za mbere inshuro zine yikurikiranya muri Premier League anashikana iyo kipe ku nshuro ya mbere mu rukino rwa nyuma rwa Champions League.

Ariko Levy arashobora gukebera Mourinho kanini kurusha Pochettino. Iyi kipe ya Tottenham ni kipe ikeneye cane guhindura kandi uyu mumenyereza mushasha akorana gusa n'abakinyi babushitse, kandi bazimvye.

Baca umugani ngo ubukwe bwiza bukenera ko impande zose zakira ariko kandi zigatanga. Mu vyerekeye kugura abakinyi, Mourinho yamye ashaka ko ba nyene ikipe batanga nawe akakira - mu gihe, muri ubwo buryo, Levy yamye yiyubara gutanga.

Umuyobozi mukuru wa Tottenham arashobora kuba ari mu mwuka wo gutanga ka natsinda yamye ashaka Mourinho, ariko bitwara kwiyumvira cane kugira wemere ko uku gukorana kuzoshoboka hagati y'aba babiri kuko basanzwe ari abantu badatamikwa ijambo.

None Mourinho arashobora kuzohava akundwa n'abafana?

Icivugo ca Tottenham ni iki: "Kwubahuka ni ugukora." Vyanditse hose ku kibuga cabo gishasha ciza cane catwaye umuriyaridi umwe w'amadolari.

Mourinho si umunyereza yubahuka, kandi ico ni ikintu gisanzwe kiraje ishinga abafana ba Spurs - naho yavyitwayemwo neza mu gutwara Premier League gatatu, hamwe n'ibikombe nk'ivyo mu bindi bihugu bitatu, co kimwe na Champions League.

Ibibonwa nko kunanirwa muri Manchester United birimwo ibigombe vya Carabao Cup hamwe na Europa League mu mwaka wiwe wa mbere.

Ubu hari ubudasa.

Niko, abafana benshi ba Spurs bari batewe impungenge n'umukenyuro wa Pochettino hamwe n'uko ikipe yari ihagaze, ariko uwo mugabo w'imyaka 47 aracakunzwe cane kubera ivyo yashitseko.

Kuza kwa Mourinho ntikwakirijwe gusa amakenga mu bafana benshi, ariko kandi hari n'abavyiyamirije kubera ibintu bibiri.

Asubiriye umumenyereza yari umuhuza ku bafana benshi ba Spurs. Mourinho arahangana kandi ntahurizweko. Akeneye kandi kwerekana ko atari umuntu yaheze, umuntu yasizwe n'ibihe ugereranije na Pep Guardiola na Jurgen Klopp.

Pochettino yari yegeranye cane n'abafana ba Spurs, bamukundiye uko ameze n'uko yifata. Mourinho ntanezwe no gukundwa canke ibishobisho - intsinzi niyo nyamukuru.

Nta kinya agira kandi akora ibifatika - ibi rero bica bidushikana ku mukenyuro wiwe mu gukina.

Abafana ba Tottenham bamenyereye umupira unyaruka, ufise umurindi, urimwo gusatira nk'uko Pochettino yakinisha abakinyi. Bahora bakina umupira ubereye ijisho nk'uko bavyerekanye mu makipe akomeye i Buraya.

Umukenyuro wa Mourinho usa n'uwanditswe mw'ibuye kandi, ibi ni ivya nkenerwa, vyaramuhiriye - ariko ibi bihushanye na Pochettino. Gukomera, gutegura neza, akazi kakarangu bihagije.

Abafana ba Spurs barashobora kwemera ibigiye kuza - ariko none bizomara igihe kingana gute?

Ibindi kuri iyi nkuru