Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi

  1. UNSC

    Mw'itangazo yasohoye, iyi Nama irashima intambwe imaze gushikwako na reta y'Uburundi mu bijanye n'umutekano, ukurwanya ukudahana no mu bisata bitandukanye, ariko ikavuga ko hakiri vyinshi bigikenewe mu bijanye no kunywanisha abarundi, ubutungane, intwaro rusangi hamwe no kwubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu

    Soma ibindi
    next