Ubwongereza

  1. Video content

    Video caption: Umuganwa Philip yabonye vyinshi, vyiza na bibi, ibisanzwe n’ibidasanzwe mumyaka hafi 100.

    Umuganwa Philip yabonye vyinshi, vyiza na bibi, ibisanzwe n’ibidasanzwe mumyaka 100 ari kw’isi. Ng’ibi ibikuru vy’akahise, bimwe vyigishwa mumashule.

  2. Video content

    Video caption: Prince Philip yari samurarwa wa Edinburgh,umugabo w’umwamikazi Elizabeth II w’Ubwongereza.

    Prince Philip, samurarwa w’I Edinburgh akaba n’umugabo w’umwamikazi Elizabeth II w’Ubwongereza, yasandavye afise imyaka 99.