-
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Monica Dzonzi yitangiye urubyiruko

Uru ni urukurikirane rw'ibiganiro bya BBC - Abagore bo muri Afrika - aho duha umwanya abagore babaye intangarugero hirya no hino kuri uwo mugabane.

Muri kino gice cya 5, murumva Monica Makeya Dzonzi - intangarugero ku bana bagana ari benshi ikigo cy'urubyiruko cya Ayise Bangwe Youth Centre mu murwa mukuru wa Malawi, Blantyre.

Ariko benshi muri bo ntabwo bazi ubuzima bukomeye yabayemo ari umwana. Ubu ni intumwa ya UNICEF ku bibazo by'urubyiruko.