Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Amerika yagabishije abafata ingendo

Abanyamerika bari mu ngendo basabwa kuba maso iyo bari mu bibabnza bihuriramwo benshi, canke iyo bakoresheje uburyo bwo kwiyunguruza rusangi.

Basabwa kandi kutaja mu kirwi c'abantu benshi canke kwegera ahair imirwi minini.

Raba hano