Abana b'Imana?

Igihe yagendera umugabane wa Afirika mu kwezi kwa 11 umwaka uheze, umugabane urimwo abakirisu b'aba Katolika hafi miliyoni amajana abiri, Papa Francis yavuze ko abana aribo baza imbere mu banyafrika bashirwa mu bikorwa bibavuna bizanira inyungu ibihugu vy'ibihangange

Yahamagariye abanyafrika bakiri bato kwirinda ruswa.

Ariko none ubutegetsi bwa Vatican bwokora iki kugira bubanze bwikure igishitsi mujisho imbere yo gutosora abandi?

Itohozwa ryakozwe na BBC ryasanze hari ubutaka bwa Ekleziya Katolika muri Uganda burimwa n'abakoresha abana.

Alex Turyaritunga niwe azi icarico gucurwa bufuni na buhoro, akiri umwana.

Uyu munsi, Turyaritunga n'umuforoma akorana n'ishami ryitaho impunzi HCR muri Uganda.

Yakuriye i Kabale, umuji uri mu misozi yo mu bumanuko bwa Uganda.

Bahagaze ku mucamo hakurya, abana barakina mu kibuga c'amashure mu Rwanda, hahana urubibe na Kabale.

Image caption Brian, afise imyaka 14, akorera amafaranga y'ishure mu mirima.

Kera mu myaka ya 1990, mu gihe ca genocide yabaye mu Rwanda, urwamo rw'intambara nirwo rwajabuka urubibe ivyo bijhugu bihana.

Inyuma yo kubura se akiri muto, avuga ko yabuze iyo aja n'iyo ava, kugeza abakirisu bo muri Ekleziya katolika bafashije nyina kwishura amashure yiwe na aya barumunawe bane.

Ku myaka 32, uburyo Turyaritunga abona Ekleziya Katolika bwarahindutse.

Muri izi ntango z'umwaka, Turyaritunga niwe yabiwye BBC ko abana bakoreshwa imirimo ivunana mu matongo ya Ekleziya muri Kabale

Avuga ko abana barimwo abataranakwiza n'imyaka 10 bakora mu mirima y'icayi, imirima Ekleziya yungukiramwo.

Image caption Papa yakirwa mu muji wa Kampala muri Uganda

Ntibiseswa ko ikibazo c'ikoreshwa ry'abana kiriho muri Uganda, aho ONU yibaza ko abana bakoreshwa ibikorwa bibavuna boba bangana miliyoni 3.

Ibiharuro biheruka vyerekana ko ibice 30% vy'abana bari ku myaka 14 bakoresha imirimo y'abakuze, kandi iyo ariyo myaka umwana arekuriwe gutangurirako gukora.

Kabale BBC yakiriwe n'umugenduzi w'ishirahamwe, yemera kuvuga ibihakorerwa, ariko asaba kugira ibanga izina ryiwe.

Yabwiye BBC ko hari abana bakora muri iyo mirima.

Ngo bishurwa hagati ya 1000 ($0.30) na 2000 vy'ama shilingi ya Uganda ku munsi.

Uwo mugenduzi yabwiye BBC ko iryo tongo ari irya Ekleziya Katolika, ariko rikaba rikoteshejwe kw'ishirahamwe akorera: Kigezi Highland Tea Limited.

Igihe BBC yahagera hari abana bashika kuri 15 mu murima, bakorana n'abanyagihugu bo hafi yaho.

Bakoreshwa mu kwamura amababi y'icayi kiri ku mucamo w' umusozi uhanamye, bakakidugana uwo mutumba.

Abo bana kandi basabwa gututura amashami y'ivyo biti vy'icayi ariko arasaza.

Image caption Umunyamabanga wa musenyeri Callistus Rubaramira, arahakana ko hari abana badakwije imyaka muri iryo tongo

Mu ntumbero yo kumenya neza ba nyene imirima, BBC yagiye no kubajejwe kwandika amatongo, isaba ivyangombwe vy'uwo murima ngo irabe ko ari ivya Ekleziya.

Umwe mu bakuru ba Ekleziya yaremeje ko Ekleziya yabo ifitanye amasezerano n'ishirahamwe Kigezi Highland Tea kuva mu 2013.

Yavuze ko iciyumviro co kuharimisha icayi caturutse ku murwi wa diyoseze ushinzwe imigambi y'iterambere rirama.

BBC yagerageje kenshi kuvugana n'ishirahamwe Kigezi Highland Tea Limited kubera ivyo riregwa, ariko birananirana.

BBC yitwaje icemezo c'icangombwa c'ubutaka, yafashe ingingo yo kubaza musenyeri Callistus Rubaramira, wo muri diyoseze ya Kabale.

Imbere y'aho inzu yiwe iri abanyamakuru ba BBC bahahuriye n'abandi bana benshi, umwe muri bo yari afise imyaka cumi, bakora aho mu cayi.

Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ikoreshwa ry'abana bari ku myaka nk'iyo 10, n'ikimenyetso cerekana ivyo Papa yavuga igihe yavuga ko ari "akaga" gakorerwa bana b'isi ku mugaragaro.

BBC yashatse kandi kuvugana na musenyeri wa Diyoseze birananirana, ariko umunyamabanga wiwe, Patiri Luciano yahakanye ko abo bana bakora mu cayi.

Inyuma yo kwereka ivyemezo BBC yafashe ku muvugizi wa Vatican, Federico Lombardi, nawe yavuze ko ataco ashobora kuvyishurako kuko biraba

Uwufise ububasha kw’isanamu

abaserukira Ekleziya mu gihugu.

Turyaritunga, yigeze gukoreshwa mu ntambara akiri umwana, muri kino gihe avuga ko igikorwa co gukoresha abana gikwiye guhagurukirwa na Ekleziya.

Avuga ko Ekleziya itari ikwiye kwivanga mu bikorwa nka ben' ivyo ikihweza neza abo bagirana ibikorwa bivyara inyungu, uko bakwirikiza amategeko.