Yodit Eklund n'iduka Bantu Wax
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Yodit Eklund n'iduka Bantu Wax

Uru ni urukurikirane rw'ibiganiro byahariwe abagore bo muri Afrika.

Uyu ni Yodit Eklund wo muri Senegal washinze iduka ryitwa Bantu Wax rigamije guteza imbere siporo yo kunyerera ku mazi bita Surfing mu cyongereza.

Ibyo akabikora binyuze mu bintu acuruza abantu bifashisha bakora iyo siporo