દેશી નવરાત્રીનો વિદેશી રંગ
તમારું ડિવાઇસ મીડિયા પ્લેબૅક સપોર્ટ નથી કરતું

બીબીસીનો સ્ટાફ આવા ગરબા કરે છે.

નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન ગુજરાતીઓ તો ગરબે રમે છે. પરંતુ વિદેશીઓ પણ ગરબાના રંગે રંગાઈ ગયા છે.

માણો બીબીસીના દિલ્હી બ્યુરો ખાતે આવેલી બીબીસી ગુજરાતીની ઓફિસમાં લંડન સ્ટાફે કરેલા ગરબા.

સંબંધિત મુદ્દા