Moment Falcon Heavy rocket blasts off
તમારું ડિવાઇસ મીડિયા પ્લેબૅક સપોર્ટ નથી કરતું

ઈલોન મસ્કના ફાલ્કન હેવી રોકેટનું સફળ પ્રક્ષેપણ

વિશ્વનું સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ ફાલ્કન હેવીનું તેનાં પ્રથમ ઉડ્ડયનમાં જ સફળ પ્રક્ષેપણ કરવામાં આવ્યું.