ખુદને અદૃશ્ય કરી શકે છે આ મહિલા
તમારું ડિવાઇસ મીડિયા પ્લેબૅક સપોર્ટ નથી કરતું

મિસ્ટર ઇન્ડિયાની જેમ ખુદને અદૃશ્ય કરી શકે છે આ મહિલા

મિર્જના કિકા મિલોસેવિક તેમનાં પેટને ગાંઠ મારી શકે છે અને પોતાનું ‘હાડપિંજર’ દેખાડી શકે છે.

એ કોઈ જાદુ નથી. એ છે મેકઅપની કમાલ. જુઓ આ વીડિયો

સંબંધિત મુદ્દા