જ્યારે પૅગ્વિન સિનેમાઘર અને ફૂટબૉલ સ્ટેડિયમમાં ફરવા નીકળ્યાં...

જ્યારે પૅગ્વિન સિનેમાઘર અને ફૂટબૉલ સ્ટેડિયમમાં ફરવા નીકળ્યાં...

આ પૅંગ્વિન સિનેમાઘર, ઍક્વેરિયમ અને ફૂટબૉલ સ્ટેડિયમમાં ફરવા જાય છે.

તેઓ નિયમિતપણે આવી રીતે ટ્રિપ પર નીકળે છે અને તેઓ રસ્તો પણ નથી ભૂલતા.

જાણીએ તેઓ કેમ આવું કરે છે.

line
કોરોના વાઇરસની હેલ્પલાઇનના નંબર

ઇમેજ સ્રોત, MohFW, GoI

કોરોના વાઇરસ ફર્નિચર
લાઇન

તમે અમનેફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યૂટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો