ગુજરાતના નવા મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિશે એમના જ વિસ્તારના લોકો કેટલું જાણે છે?

ગુજરાતના નવા મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિશે એમના જ વિસ્તારના લોકો કેટલું જાણે છે?

ભૂપેન્દ્ર પટેલે સોમવારે ગાંધીનગરમાં રાજ્યના મુખ્ય મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા.

ત્યારે બીબીસી ગુજરાતીએ નવા બનેલા મુખ્ય મંત્રી વિશે સામાન્ય લોકોને પૂછ્યું કે તેઓ શું માને છે?

જુઓ લોકોએ શું જવાબ આપ્યા?

ઇમેજ સ્રોત, MohFW, GoI

તમે અમનેફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યૂટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો