કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી

  1. બોરિસ જોન્સન

    બોરિસ જોન્સનનો જન્મ બ્રિટિશ માતાપિતાને ત્યાં 19 જૂન, 1964માં ન્યૂયોર્કના મેનહટ્ટનમાં થયો હતો.

    વધુ વાંચો
    next