ભારતીય વાયુ સેના

  1. રાજનાથ સિંહ

    2016માં ભારતે ફ્રાન્સ સાથે 36 રફાલ વિમાનો માટેના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

    વધુ વાંચો
    next