શ્રીલંકા હુમલો

 1. મુરલીધરન કે વિશ્વનાથન

  કોલંબોથી બીબીસી ગુજરાતી માટે

  મહિલા

  16 નવેમ્બરે શ્રીલંકામાં રાષ્ટ્રપતિ માટે ચૂંટણીનું મતદાન થઈ રહ્યું છે. જેમાં કુલ 30 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે.

  વધુ વાંચો
  next