રાજાશાહી

 1. સુસાન્હ રિગ

  બીબીસી ટ્રાવેલ

  ખોપરી

  500 વર્ષ પછીના પ્રાચીન મહાનગરના અવશેષો આધુનિક મેક્સિકો સિટીમાં થોડાક મીટર નીચે જ દટાયેલા પડ્યા છે.

  વધુ વાંચો
  next
 2. કેલી ગ્રોવિયર

  બીબીસી કલ્ચર

  આઈન્સ્ટાઈનના દિમાગના ટુકડા અને આંખો સાચવી રાખવામાં આવ્યાં છે.

  થોડા સમય પહેલાં એક વેબસાઇટે મૃત્યુ પામેલા લોકોનાં અંગોની ઓનલાઇન હરાજી કરી હતી.

  વધુ વાંચો
  next
 3. રાણી સુતિદા

  જુલાઈ મહિનામાં સિનીનાતની નિમણૂક રૉયલ નોબલ કન્સૉર્ટ'ની પદવી આપવામાં આવી હતી.

  વધુ વાંચો
  next