રાજીવ સાતવ

 1. ટીમ બીબીસી ગુજરાતી

  નવી દિલ્હી

  નરહરિ અમીન અને ભરતસિંહ સોલંકી

  ભાજપે ત્રીજા ઉમેદવારને જિતાડવા એકેએક મત માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો.

  વધુ વાંચો
  next