Wasu sanye da kaya kalar tutar APC na maraba da zuwan Buhari

Wasu sanye da kaya kalar tutar APC na maraba da zuwan Buhari

Wasu sanye da kaya kalar tutar APC na maraba da zuwan Buhari