Yadda jirgin ruwa ya kusa hallaka masunta

Yadda jirgin ruwa ya kusa hallaka masunta

Yadda wani jirgin ruwa ya tunkari kan wasu masunta har ya kusa hallakasu