Bayanin kakakin 'yan sanda kan sace iyalan kwamishina

Bayanin kakakin 'yan sanda kan sace iyalan kwamishina

Bayanin kakakin 'yan sanda kan sace iyalan kwamishina