Buhari ya ce ba zai fadi zabe ba

Buhari ya ce ba zai fadi zabe ba

Buhari ya ce ba zai fadi zabe ba