Rahoton Tchima Ila kan ziyarar da Macron zai kai Nijar

Rahoton Tchima Ila kan ziyarar da Macron zai kai Nijar

Rahoton Tchima Ila kan ziyarar da Macron zai kai Nijar