Waka ta biyu a 2019 'Hafiz Ka zo'

Waka ta biyu a 2019 'Hafiz Ka zo'

Waka ta biyu 'Hafiz Ka zo'