Waka ta shida a 2019 'Abba gida-gida'

Waka ta shida a 2019 'Abba gida-gida'

Waka ta shida 'Abba gida-gida'