BBC navigation

'Yan wasa kamar ka

An sabunta: 27 ga Yuni, 2012 - An wallafa a 11:33 GMT

A lokacin Gasar Olympics ta 2008 a Beijing, 'yan wasa 1,882 ne suka samu lambobin yabo guda 2,058. Kama daga 'yan wasan durge zuwa masu daga nauyi, daga masu tsalle-tsalle zuwa 'yan wasan kwallon kwando, 'yan wasa masu ajin nauyi da tsawo daban-daban sun nuna bajimta a fannin da suka zabarwa kawunansu. Duba wadanda suka yi nasara ka kwatanta kanka da masu lambobin yabo.

'Yan wasan da suka samu lambar yabo ta Olympics: Menene matsayinka/ki?

Mafi Tsayi Mafi nauyi
 • Mafi karancin nauyi,140,28
 • Mafi kankanta,137,31
 • 140,32
 • 142,33
 • 150,35
 • 145,36
 • 145,37
 • 146,37
 • 146,39
 • 150,40
 • 155,40
 • 159,40
 • 145,41
 • 159,42
 • 168,42
 • 149,43
 • 152,43
 • 160,43
 • 153,44
 • 155,44
 • 154,45
 • 157,45
 • 160,45
 • 162,45
 • 150,47
 • 155,47
 • 163,47
 • 165,47
 • 166,47
 • 167,47
 • 146,48
 • 149,48
 • 150,48
 • 154,48
 • 155,48
 • 156,48
 • 157,48
 • 158,48
 • 160,48
 • 161,48
 • 162,48
 • 164,48
 • 165,48
 • 166,48
 • 168,48
 • 170,48
 • 174,48
 • 152,49
 • 153,49
 • 155,49
 • 157,49
 • 158,49
 • 160,49
 • 163,49
 • 166,49
 • 167,49
 • 174,49
 • 152,50
 • 155,50
 • 157,50
 • 158,50
 • 160,50
 • 162,50
 • 165,50
 • 166,50
 • 167,50
 • 168,50
 • 172,50
 • 159,51
 • 161,51
 • 162,51
 • 163,51
 • 165,51
 • 166,51
 • 167,51
 • 177,51
 • 155,52
 • 157,52
 • 158,52
 • 159,52
 • 160,52
 • 161,52
 • 162,52
 • 163,52
 • 164,52
 • 165,52
 • 167,52
 • 168,52
 • 172,52
 • 150,53
 • 155,53
 • 157,53
 • 162,53
 • 164,53
 • 165,53
 • 167,53
 • 170,53
 • 175,53
 • 183,53
 • 157,54
 • 159,54
 • 160,54
 • 161,54
 • 162,54
 • 163,54
 • 164,54
 • 165,54
 • 166,54
 • 168,54
 • 169,54
 • 170,54
 • 172,54
 • 173,54
 • 174,54
 • 175,54
 • 176,54
 • 178,54
 • 155,55
 • 156,55
 • 158,55
 • 160,55
 • 161,55
 • 162,55
 • 163,55
 • 164,55
 • 165,55
 • 166,55
 • 167,55
 • 168,55
 • 169,55
 • 170,55
 • 171,55
 • 172,55
 • 173,55
 • 174,55
 • 175,55
 • 152,56
 • 155,56
 • 156,56
 • 158,56
 • 160,56
 • 161,56
 • 162,56
 • 163,56
 • 164,56
 • 165,56
 • 166,56
 • 168,56
 • 169,56
 • 170,56
 • 171,56
 • 172,56
 • 174,56
 • 175,56
 • 176,56
 • 178,56
 • 155,57
 • 159,57
 • 160,57
 • 161,57
 • 162,57
 • 163,57
 • 164,57
 • 165,57
 • 166,57
 • 167,57
 • 168,57
 • 169,57
 • 170,57
 • 171,57
 • 172,57
 • 173,57
 • 177,57
 • 180,57
 • 156,58
 • 158,58
 • 160,58
 • 161,58
 • 162,58
 • 163,58
 • 164,58
 • 165,58
 • 166,58
 • 167,58
 • 168,58
 • 169,58
 • 170,58
 • 171,58
 • 172,58
 • 173,58
 • 175,58
 • 176,58
 • 178,58
 • 183,58
 • 162,59
 • 163,59
 • 164,59
 • 165,59
 • 168,59
 • 169,59
 • 170,59
 • 171,59
 • 172,59
 • 173,59
 • 174,59
 • 175,59
 • 176,59
 • 183,59
 • 150,60
 • 153,60
 • 160,60
 • 162,60
 • 164,60
 • 165,60
 • 166,60
 • 167,60
 • 168,60
 • 169,60
 • 170,60
 • 171,60
 • 172,60
 • 173,60
 • 174,60
 • 175,60
 • 176,60
 • 177,60
 • 178,60
 • 179,60
 • 180,60
 • 163,61
 • 166,61
 • 168,61
 • 169,61
 • 170,61
 • 172,61
 • 173,61
 • 174,61
 • 175,61
 • 176,61
 • 178,61
 • 179,61
 • 161,62
 • 162,62
 • 163,62
 • 165,62
 • 167,62
 • 168,62
 • 169,62
 • 170,62
 • 172,62
 • 173,62
 • 174,62
 • 175,62
 • 176,62
 • 178,62
 • 180,62
 • 182,62
 • 185,62
 • 155,63
 • 157,63
 • 158,63
 • 162,63
 • 163,63
 • 164,63
 • 165,63
 • 166,63
 • 167,63
 • 168,63
 • 169,63
 • 170,63
 • 171,63
 • 172,63
 • 173,63
 • 174,63
 • 175,63
 • 176,63
 • 177,63
 • 178,63
 • 180,63
 • 189,63
 • 162,64
 • 163,64
 • 164,64
 • 165,64
 • 168,64
 • 169,64
 • 170,64
 • 171,64
 • 172,64
 • 173,64
 • 174,64
 • 175,64
 • 176,64
 • 177,64
 • 178,64
 • 179,64
 • 180,64
 • 181,64
 • 183,64
 • 184,64
 • 185,64
 • 150,65
 • 163,65
 • 164,65
 • 165,65
 • 166,65
 • 167,65
 • 168,65
 • 169,65
 • 170,65
 • 171,65
 • 172,65
 • 173,65
 • 174,65
 • 175,65
 • 176,65
 • 178,65
 • 179,65
 • 180,65
 • 181,65
 • 182,65
 • 183,65
 • 160,66
 • 162,66
 • 163,66
 • 165,66
 • 167,66
 • 168,66
 • 170,66
 • 171,66
 • 172,66
 • 173,66
 • 174,66
 • 175,66
 • 176,66
 • 177,66
 • 178,66
 • 182,66
 • 183,66
 • 163,67
 • 167,67
 • 169,67
 • 170,67
 • 171,67
 • 172,67
 • 174,67
 • 175,67
 • 176,67
 • 177,67
 • 178,67
 • 180,67
 • 181,67
 • 182,67
 • 183,67
 • 188,67
 • 163,68
 • 165,68
 • 170,68
 • 171,68
 • 172,68
 • 173,68
 • 174,68
 • 175,68
 • 176,68
 • 177,68
 • 178,68
 • 179,68
 • 180,68
 • 181,68
 • 183,68
 • 193,68
 • 160,69
 • 164,69
 • 165,69
 • 166,69
 • 167,69
 • 168,69
 • 170,69
 • 172,69
 • 173,69
 • 174,69
 • 175,69
 • 176,69
 • 177,69
 • 179,69
 • 180,69
 • 181,69
 • 183,69
 • 185,69
 • 179,70
 • 160,70
 • 165,70
 • 167,70
 • 169,70
 • 170,70
 • 172,70
 • 173,70
 • 174,70
 • 175,70
 • 177,70
 • 178,70
 • 179,70
 • 180,70
 • 182,70
 • 183,70
 • 184,70
 • 185,70
 • 186,70
 • 187,70
 • 188,70
 • 189,70
 • 193,70
 • 196,70
 • 170,71
 • 171,71
 • 172,71
 • 173,71
 • 174,71
 • 175,71
 • 176,71
 • 178,71
 • 179,71
 • 180,71
 • 183,71
 • 185,71
 • 163,72
 • 167,72
 • 168,72
 • 170,72
 • 172,72
 • 173,72
 • 174,72
 • 175,72
 • 176,72
 • 177,72
 • 178,72
 • 179,72
 • 180,72
 • 181,72
 • 182,72
 • 183,72
 • 184,72
 • 186,72
 • 187,72
 • 191,72
 • 193,72
 • 165,73
 • 167,73
 • 170,73
 • 173,73
 • 174,73
 • 175,73
 • 176,73
 • 177,73
 • 178,73
 • 179,73
 • 180,73
 • 181,73
 • 182,73
 • 183,73
 • 184,73
 • 185,73
 • 186,73
 • 187,73
 • 190,73
 • 167,74
 • 170,74
 • 171,74
 • 172,74
 • 174,74
 • 175,74
 • 176,74
 • 177,74
 • 178,74
 • 179,74
 • 180,74
 • 181,74
 • 183,74
 • 184,74
 • 190,74
 • 164,75
 • 168,75
 • 171,75
 • 173,75
 • 174,75
 • 175,75
 • 176,75
 • 177,75
 • 178,75
 • 179,75
 • 180,75
 • 181,75
 • 182,75
 • 183,75
 • 184,75
 • 185,75
 • 187,75
 • 189,75
 • 190,75
 • 193,75
 • 196,75
 • 167,76
 • 170,76
 • 173,76
 • 177,76
 • 178,76
 • 179,76
 • 180,76
 • 182,76
 • 183,76
 • 184,76
 • 185,76
 • 186,76
 • 189,76
 • 190,76
 • 193,76
 • 195,76
 • 165,77
 • 168,77
 • 172,77
 • 173,77
 • 176,77
 • 177,77
 • 178,77
 • 180,77
 • 181,77
 • 183,77
 • 184,77
 • 185,77
 • 186,77
 • 187,77
 • 188,77
 • 189,77
 • 190,77
 • 191,77
 • 193,77
 • 196,77
 • 172,78
 • 173,78
 • 175,78
 • 176,78
 • 177,78
 • 178,78
 • 179,78
 • 180,78
 • 181,78
 • 182,78
 • 183,78
 • 184,78
 • 185,78
 • 186,78
 • 188,78
 • 189,78
 • 190,78
 • 193,78
 • 163,79
 • 176,79
 • 178,79
 • 180,79
 • 182,79
 • 183,79
 • 184,79
 • 185,79
 • 186,79
 • 187,79
 • 188,79
 • 190,79
 • 191,79
 • 192,79
 • 194,79
 • 196,79
 • 198,79
 • 169,80
 • 170,80
 • 175,80
 • 177,80
 • 178,80
 • 179,80
 • 180,80
 • 181,80
 • 182,80
 • 183,80
 • 184,80
 • 185,80
 • 186,80
 • 188,80
 • 190,80
 • 191,80
 • 192,80
 • 193,80
 • 195,80
 • 196,80
 • 175,81
 • 176,81
 • 178,81
 • 180,81
 • 181,81
 • 186,81
 • 187,81
 • 188,81
 • 190,81
 • 191,81
 • 193,81
 • 176,82
 • 178,82
 • 179,82
 • 180,82
 • 181,82
 • 182,82
 • 185,82
 • 187,82
 • 188,82
 • 190,82
 • 191,82
 • 192,82
 • 193,82
 • 196,82
 • 198,82
 • 200,82
 • 176,83
 • 180,83
 • 182,83
 • 184,83
 • 185,83
 • 186,83
 • 187,83
 • 188,83
 • 189,83
 • 190,83
 • 191,83
 • 195,83
 • 198,83
 • 170,84
 • 175,84
 • 177,84
 • 178,84
 • 179,84
 • 180,84
 • 182,84
 • 183,84
 • 185,84
 • 187,84
 • 188,84
 • 189,84
 • 190,84
 • 191,84
 • 195,84
 • 172,85
 • 175,85
 • 176,85
 • 179,85
 • 181,85
 • 182,85
 • 184,85
 • 185,85
 • 186,85
 • 188,85
 • 190,85
 • 192,85
 • 193,85
 • 195,85
 • 196,85
 • 200,85
 • 202,85
 • 203,85
 • 205,85
 • 173,86
 • 177,86
 • 178,86
 • 180,86
 • 181,86
 • 183,86
 • 184,86
 • 185,86
 • 187,86
 • 188,86
 • 189,86
 • 190,86
 • 191,86
 • 193,86
 • 195,86
 • 196,86
 • 198,86
 • 176,87
 • 182,87
 • 183,87
 • 184,87
 • 185,87
 • 187,87
 • 188,87
 • 190,87
 • 191,87
 • 193,87
 • 194,87
 • 195,87
 • 198,87
 • 167,88
 • 181,88
 • 182,88
 • 183,88
 • 185,88
 • 187,88
 • 188,88
 • 189,88
 • 190,88
 • 191,88
 • 192,88
 • 201,88
 • 202,88
 • 172,89
 • 180,89
 • 181,89
 • 185,89
 • 191,89
 • 192,89
 • 193,89
 • 194,89
 • 195,89
 • 196,89
 • 197,89
 • 200,89
 • 205,89
 • 175,90
 • 180,90
 • 182,90
 • 183,90
 • 184,90
 • 185,90
 • 186,90
 • 187,90
 • 188,90
 • 189,90
 • 190,90
 • 191,90
 • 192,90
 • 193,90
 • 194,90
 • 195,90
 • 196,90
 • 198,90
 • 210,90
 • 180,91
 • 183,91
 • 185,91
 • 188,91
 • 190,91
 • 191,91
 • 193,91
 • 194,91
 • 196,91
 • 201,91
 • 206,91
 • 178,92
 • 181,92
 • 183,92
 • 184,92
 • 185,92
 • 186,92
 • 190,92
 • 191,92
 • 192,92
 • 193,92
 • 194,92
 • 195,92
 • 196,92
 • 198,92
 • 205,92
 • 174,93
 • 182,93
 • 183,93
 • 184,93
 • 188,93
 • 190,93
 • 191,93
 • 192,93
 • 193,93
 • 194,93
 • 196,93
 • 199,93
 • 200,93
 • 206,93
 • 175,94
 • 177,94
 • 178,94
 • 181,94
 • 183,94
 • 186,94
 • 187,94
 • 188,94
 • 191,94
 • 192,94
 • 193,94
 • 194,94
 • 195,94
 • 196,94
 • 197,94
 • 198,94
 • 200,94
 • 208,94
 • 178,95
 • 180,95
 • 185,95
 • 187,95
 • 188,95
 • 189,95
 • 190,95
 • 191,95
 • 193,95
 • 194,95
 • 195,95
 • 196,95
 • 197,95
 • 200,95
 • 203,95
 • 180,96
 • 182,96
 • 184,96
 • 185,96
 • 186,96
 • 190,96
 • 191,96
 • 192,96
 • 193,96
 • 195,96
 • 198,96
 • 199,96
 • 200,96
 • 206,96
 • 189,97
 • 190,97
 • 191,97
 • 192,97
 • 193,97
 • 196,97
 • 198,97
 • 180,98
 • 185,98
 • 187,98
 • 188,98
 • 189,98
 • 191,98
 • 192,98
 • 193,98
 • 195,98
 • 196,98
 • 197,98
 • 198,98
 • 203,98
 • 204,98
 • 185,99
 • 190,99
 • 193,99
 • 197,99
 • 185,100
 • 187,100
 • 188,100
 • 190,100
 • 192,100
 • 193,100
 • 195,100
 • 196,100
 • 197,100
 • 198,100
 • 199,100
 • 200,100
 • 201,100
 • 202,100
 • 203,100
 • 206,100
 • 204,101
 • 173,102
 • 181,102
 • 190,102
 • 191,102
 • 192,102
 • 193,102
 • 195,102
 • 196,102
 • 198,102
 • 200,102
 • 201,102
 • 183,103
 • 195,103
 • 209,103
 • 185,104
 • 193,104
 • 196,104
 • 197,104
 • 198,104
 • 203,104
 • 205,104
 • 208,104
 • 172,105
 • 176,105
 • 182,105
 • 183,105
 • 190,105
 • 193,105
 • 200,105
 • 201,105
 • 203,105
 • 207,105
 • 198,106
 • 199,106
 • 191,107
 • 192,107
 • 196,107
 • 197,107
 • 201,107
 • 204,107
 • 194,108
 • 203,108
 • 204,108
 • 207,108
 • 183,109
 • 201,109
 • 203,109
 • 186,110
 • 192,110
 • 193,110
 • 205,110
 • 180,111
 • 198,111
 • 200,111
 • 188,112
 • 199,112
 • 202,112
 • 204,112
 • 180,113
 • 186,113
 • 196,114
 • 198,114
 • 192,115
 • 205,115
 • 208,115
 • Mafi Tsayi,215,115
 • 171,117
 • 206,117
 • 187,120
 • 188,120
 • 190,120
 • 192,120
 • 195,120
 • 198,120
 • 211,120
 • 188,122
 • 213,122
 • 170,125
 • 194,125
 • 196,125
 • 187,126
 • 204,127
 • 180,128
 • 200,130
 • 188,135
 • 204,135
 • 202,140
 • 210,140
 • 181,145
 • 198,145
 • 183,146
 • Mafi nauyi,181,167

This interative features requires Javascript. Alternatively you can view the data below:

Kalli cikakkun bayani.
  SunaSunan MahaifiKasaWasanniLambobin yabon da ya/ta samuNauyi(kilogram (kg))Tsawo(santimita (cm))
  WangXinChinaWasan DurgeTagulla28140
  WangXinChinaWasan DurgeZinare28140
  DengLinlinChinaTsalle-tsalleZinare31137
  JiangYuyuanChinaTsalle-tsalleZinare32140
  MelissaWuAustraliaWasan DurgeAzurfa33142
  HeKexinChinaTsalle-tsalleZinare33142
  HeKexinChinaTsalle-tsalleZinare33142
  YangYilinChinaTsalle-tsalleTagulla35150
  YangYilinChinaTsalle-tsalleZinare35150
  YangYilinChinaTsalle-tsalleTagulla35150
  LiShanshanChinaTsalle-tsalleZinare36145
  AnaTămirjanRomaniaTsalle-tsalleTagulla37145
  GabrielaDrăgoiRomaniaTsalle-tsalleTagulla37146
  AndreeaGrigoreRomaniaTsalle-tsalleTagulla39146
  AndreeaAcatrineiRomaniaTsalle-tsalleTagulla40150
  ChenRuolinChinaWasan DurgeZinare40155
  ChenRuolinChinaWasan DurgeZinare40155
  ElvanAbeylegesseTurkiyyaGuje-gujeAzurfa40159
  ElvanAbeylegesseTurkiyyaGuje-gujeAzurfa40159
  ShawnJohnsonAmurkaTsalle-tsalleAzurfa41145
  ShawnJohnsonAmurkaTsalle-tsalleAzurfa41145
  ShawnJohnsonAmurkaTsalle-tsalleAzurfa41145
  ShawnJohnsonAmurkaTsalle-tsalleZinare41145
  MeseretDefarHabashaGuje-gujeTagulla42159
  YevgeniyaKanayevaRashaTsalle-tsalleZinare42168
  StelianaNistorRomaniaTsalle-tsalleTagulla43149
  ChengFeiChinaTsalle-tsalleZinare43152
  ChengFeiChinaTsalle-tsalleTagulla43152
  ChengFeiChinaTsalle-tsalleTagulla43152
  OlgaKaniskinaRashaGuje-gujeZinare43160
  OksanaChusovitinaJamusTsalle-tsalleAzurfa44153
  Un-JongHongKorea ta ArewaTsalle-tsalleZinare44155
  NamHyun-HeeKorea ta KuduWasan takobiAzurfa45154
  IrinaKalentyevaRashaTseren KekunaTagulla45157
  NastiaLiukinAmurkaTsalle-tsalleZinare45160
  NastiaLiukinAmurkaTsalle-tsalleAzurfa45160
  NastiaLiukinAmurkaTsalle-tsalleTagulla45160
  NastiaLiukinAmurkaTsalle-tsalleAzurfa45160
  NastiaLiukinAmurkaTsalle-tsalleAzurfa45160
  CatherineNderebaKenyaGuje-gujeAzurfa45160
  ZhouChunxiuChinaGuje-gujeTagulla45162
  ZouKaiChinaTsalle-tsalleZinare47150
  ZouKaiChinaTsalle-tsalleZinare47150
  ZouKaiChinaTsalle-tsalleZinare47150
  BridgetSloanAmurkaTsalle-tsalleAzurfa47150
  YuliyaPakhalinaRashaWasan DurgeAzurfa47155
  YuliyaPakhalinaRashaWasan DurgeAzurfa47155
  AnastasiaPozdnyakovaRashaWasan DurgeAzurfa47155
  PaolaEspinosaMexicoWasan DurgeTagulla47155
  Alba MaríaCabelloSpainLinkayaAzurfa47163
  ShalaneFlanaganAmurkaGuje-gujeTagulla47165
  HasnaBenhassiMoroccoGuje-gujeTagulla47166
  JanethJepkosgeiKenyaGuje-gujeAzurfa47167
  RyokoTamura-TaniJapanJudoTagulla48146
  ChenWei-LingTaiwanDaga NauyiTagulla48149
  PaulaParetoArgentinaJudoTagulla48150
  YanetBermoyCubaJudoAzurfa48154
  CarolHuynhCanadaKokawaZinare48154
  SibelÖzkanTurkiyyaDaga NauyiAzurfa48155
  IriniMerleni-MykulchynUkraineKokawaTagulla48156
  ChiharuIchoJapanKokawaAzurfa48157
  ZhouLuxinChinaWasan DurgeAzurfa48158
  AlinaDumitruRomaniaJudoZinare48158
  MariyaStadnikAzerbaijanKokawaTagulla48158
  NataliyaSydorenko-TobiasUkraineGuje-gujeTagulla48160
  ConstantinaTomescuRomaniaGuje-gujeZinare48160
  EmmaSnowsillAustraliaZinare48161
  EliseRechichiAustraliaZinare48162
  TiruneshDibabaHabashaGuje-gujeZinare48162
  TiruneshDibabaHabashaGuje-gujeZinare48162
  ZouShimingChinaDambeZinare48164
  EuniceJepkorirKenyaGuje-gujeAzurfa48164
  SerdambaPürevdorjinMongoliaDambeAzurfa48165
  YampierHernándezCubaDambeTagulla48165
  GuBeibeiChinaLinkayaTagulla48166
  CaiTongtongChinaTsalle-tsalleAzurfa48168
  PaddyBarnesIrelandDambeTagulla48170
  MargaritaAliychukRashaTsalle-tsalleZinare48174
  ChenXiexiaChinaDaga NauyiZinare49152
  NancyLagatKenyaGuje-gujeZinare49153
  DaliaContrerasVenezuelaTaekwondoTagulla49155
  ButtreePuedpongThailandTaekwondoAzurfa49157
  MinkeSmabersHolandKwallon GoraZinare49158
  DiegoBuonanotteArgentinaKwallon kafaZinare49160
  MaryWhippleAmurkaTukin KwalekwaleZinare49160
  HeWennaChinaTsalleZinare49160
  GuoJingjingChinaWasan DurgeZinare49163
  GuoJingjingChinaWasan DurgeZinare49163
  WuJingyuChinaTaekwondoZinare49166
  DaynellisMontejoCubaTaekwondoTagulla49167
  HannaBezsonovaUkraineTsalle-tsalleTagulla49174
  SamanthaPeszekAmurkaTsalle-tsalleAzurfa50152
  VirginieArnoldFaransaHarbin kibauTagulla50155
  HuoLiangChinaWasan DurgeZinare50155
  EmmaPooleyBurtaniyaTseren KekunaAzurfa50157
  MaartjeGoderieHolandKwallon GoraZinare50158
  MarianaGonzálezArgentinaKwallon GoraTagulla50158
  Ye-SeoDangKorea ta KuduKwallon TeburTagulla50158
  TsegayeKebedeHabashaGuje-gujeTagulla50158
  BreeColeAustraliaWasan DurgeAzurfa50160
  YekaterinaKhilkoUzbekistanTsalleTagulla50162
  JasonBurnettCanadaTsalleAzurfa50165
  EsterWorkelHolandTukin KwalekwaleAzurfa50166
  On-AKimKorea ta KuduKwallon HannuTagulla50167
  LiuOuChinaLinkayaTagulla50168
  ZhangShuoChinaTsalle-tsalleAzurfa50172
  Maurine BrazilKwallon kafaAzurfa51159
  GeorgiyBalakshinRashaDambeTagulla51161
  FernandaOliveiraBrazilTagulla51161
  AndryLaffitaCubaDambeAzurfa51162
  SamuelWanjiruKenyaGuje-gujeZinare51163
  VincenzoPicardiItaliyaDambeTagulla51165
  NadineCapellmannJamusWasan DawakiZinare51166
  SomjitJongjohorThailandDambeZinare51167
  MönkhbayarDorjsurengiinJamusHarbiTagulla51167
  SuiJianshuangChinaTsalle-tsalleAzurfa51177
  TatianaOrtízMexicoWasan DurgeTagulla52155
  SorayaHaddadAlgeriaJudoTagulla52155
  LinYueChinaWasan DurgeZinare52157
  MisatoNakamuraJapanJudoTagulla52157
  XianDongmeiChinaJudoZinare52158
  MechiMargalotArgentinaKwallon GoraTagulla52159
  Shelly-AnnFraserJamaicaGuje-gujeZinare52160
  Francielle BrazilKwallon kafaAzurfa52161
  LindaMacKenzieAustraliaLinkayaZinare52161
  AnnaShorinaRashaLinkayaZinare52161
  GiselleKañevskyArgentinaKwallon GoraTagulla52162
  XiaoQinChinaTsalle-tsalleZinare52163
  XiaoQinChinaTsalle-tsalleZinare52163
  GuoYueChinaKwallon TeburTagulla52163
  GuoYueChinaKwallon TeburZinare52163
  SandraIzbaşaRomaniaTsalle-tsalleTagulla52164
  SandraIzbaşaRomaniaTsalle-tsalleZinare52164
  ChenQiuqiChinaKwallon GoraAzurfa52164
  PaolaTiradosSpainLinkayaAzurfa52164
  SvetlanaFeofanovaRashaGuje-gujeTagulla52164
  WuMinxiaChinaWasan DurgeTagulla52165
  WuMinxiaChinaWasan DurgeZinare52165
  EliudKipchogeKenyaGuje-gujeAzurfa52167
  AllysonFelixAmurkaGuje-gujeAzurfa52168
  AllysonFelixAmurkaGuje-gujeZinare52168
  PamelaJelimoKenyaGuje-gujeZinare52172
  AnastasiyaNovikovaBelarusDaga NauyiTagulla53150
  AliciaSacramoneAmurkaTsalle-tsalleAzurfa53155
  Pretinha BrazilKwallon kafaAzurfa53157
  Formiga BrazilKwallon kafaAzurfa53162
  BérengèreSchuhFaransaHarbin kibauTagulla53164
  KateřinaKůrková-EmmonsJamhuriyar CzechHarbiZinare53165
  KateřinaKůrková-EmmonsJamhuriyar CzechHarbiAzurfa53165
  MelanieWalkerJamaicaGuje-gujeZinare53165
  MariaYuliantiIndonesiaBadmintonTagulla53167
  AnastasiyaIvankovaBelarusTsalle-tsalleTagulla53170
  DuLiChinaHarbiZinare53170
  JiangTingtingChinaLinkayaTagulla53175
  EdwinSoiKenyaGuje-gujeTagulla53175
  JennStuczynskiAmurkaGuje-gujeAzurfa53183
  PrapawadeeJaroenrattanatarakoonThailandDaga NauyiZinare54157
  TaniaGuderzoItaliyaTseren KekunaTagulla54159
  YangWeiChinaTsalle-tsalleZinare54160
  YangWeiChinaTsalle-tsalleZinare54160
  YangWeiChinaTsalle-tsalleAzurfa54160
  ChellsieMemmelAmurkaTsalle-tsalleAzurfa54160
  KoheiUchimuraJapanTsalle-tsalleAzurfa54161
  KoheiUchimuraJapanTsalle-tsalleAzurfa54161
  CarlaRebecchiArgentinaKwallon GoraTagulla54162
  YankielLeónCubaDambeAzurfa54163
  HalynaPundykUkraineWasan takobiZinare54163
  ValentinaVezzaliItaliyaWasan takobiZinare54164
  ValentinaVezzaliItaliyaWasan takobiTagulla54164
  HeatherMittsAmurkaKwallon kafaZinare54165
  OlenaKhomrovaUkraineWasan takobiZinare54166
  LuoXiChinaLinkayaTagulla54166
  ZhangYiningChinaKwallon TeburZinare54168
  ZhangYiningChinaKwallon TeburZinare54168
  MajaWłoszczowskaPolandTseren KekunaAzurfa54169
  RajBhavsarAmurkaTsalle-tsalleTagulla54169
  AnastasiyaDavydovaRashaLinkayaZinare54169
  AnastasiyaDavydovaRashaLinkayaZinare54169
  ViolettaOblinger-PetersAustriaTseren KwalekwaleTagulla54170
  MoniqueHendersonAmurkaGuje-gujeZinare54170
  Badar-UuganEnkhbatynMongoliaDambeZinare54172
  KseniyaSankovichBelarusTsalle-tsalleTagulla54172
  GemmaMengualSpainLinkayaAzurfa54173
  GemmaMengualSpainLinkayaAzurfa54173
  LuYuanyangChinaTsalle-tsalleAzurfa54174
  BrunoJulieMauritiusDambeTagulla54175
  JiangWenwenChinaLinkayaTagulla54175
  BriminKiprutoKenyaGuje-gujeZinare54176
  GulnaraSamitova-GalkinaRashaGuje-gujeZinare54178
  NazyrMankiyevRashaKokawaZinare55155
  SaoriYoshidaJapanKokawaZinare55156
  OleksandrVorobiovUkraineTsalle-tsalleTagulla55158
  RomanAmoyanArmeniaKokawaTagulla55158
  FátimaMoreira de MeloHolandKwallon GoraZinare55160
  Kum-AeAnKorea ta ArewaJudoAzurfa55160
  ElenaGeorgescuRomaniaTukin KwalekwaleTagulla55160
  RadoslavVelikovBulgariaKokawaTagulla55160
  BesikKudukhovRashaKokawaTagulla55160
  ChengHuiChinaKwallon GoraAzurfa55161
  KarenCockburnCanadaTsalleAzurfa55161
  RövşənBayramovAzerbaijanKokawaAzurfa55161
  ChantalMeekAustraliaTseren KwalekwaleTagulla55162
  BrianPriceCanadaTukin KwalekwaleZinare55163
  MarcusMcElhenneyAmurkaTukin KwalekwaleTagulla55163
  TomohiroMatsunagaJapanKokawaAzurfa55163
  Eun-ChulParkKorea ta KuduKokawaTagulla55163
  ConnyPohlersJamusKwallon kafaTagulla55164
  YevgeniyaPolyakovaRashaGuje-gujeZinare55164
  OlhaZhovnirUkraineWasan takobiZinare55165
  HenryCejudoAmurkaKokawaZinare55165
  TonyaVerbeekCanadaKokawaTagulla55165
  JaquelineRenteriaColombiaKokawaTagulla55165
  ReikoNakamuraJapanLinkayaTagulla55166
  ÁngelDi MaríaArgentinaKwallon kafaZinare55167
  NovleneWilliamsJamaicaGuje-gujeTagulla55167
  DaisyDickBurtaniyaWasan DawakiTagulla55168
  GuoWenjunChinaHarbiZinare55168
  XuLiChinaKokawaAzurfa55168
  AnastasiyaYermakovaRashaLinkayaZinare55169
  AnastasiyaYermakovaRashaLinkayaZinare55169
  VanessaFernandesPortugalAzurfa55169
  ElisaRigaudoItaliyaGuje-gujeTagulla55169
  AlesyaBabushkinaBelarusTsalle-tsalleTagulla55170
  AlessandraSensiniItaliyaAzurfa55170
  ZhangXiaohuanChinaLinkayaTagulla55170
  SunQiutingChinaLinkayaTagulla55171
  YanZiChinaTenisTagulla55171
  Kirstenvan der KolkHolandTukin KwalekwaleZinare55172
  OlgaKuzhelaRashaLinkayaZinare55172
  InnaZhukovaBelarusTsalle-tsalleAzurfa55173
  MartinaZubčićKuroshiyaTaekwondoTagulla55173
  KjerstiTysse-PlätzerNorwayGuje-gujeAzurfa55173
  AnnaGavrilenkoRashaTsalle-tsalleZinare55174
  AcerNethercottBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa55174
  ZinaidaLuninaBelarusTsalle-tsalleTagulla55175
  Anh TuấnHoàngVietnamDaga NauyiAzurfa56152
  Maycon BrazilKwallon kafaAzurfa56155
  EkoIrawanIndonesiaDaga NauyiTagulla56155
  LongQingquanChinaDaga NauyiZinare56156
  HalimatIsmailaNajeriyaGuje-gujeTagulla56158
  IlariaSalvatoriItaliyaWasan takobiTagulla56160
  NataliyaPaderinaRashaHarbiAzurfa56160
  IrynaLishchynskaUkraineGuje-gujeAzurfa56160
  LiShuangChinaKwallon GoraAzurfa56161
  Mi-YoungParkKorea ta KuduKwallon TeburTagulla56161
  VaeceslavGojanMoldovaDambeTagulla56162
  LiXiaopengChinaTsalle-tsalleZinare56162
  LiXiaopengChinaTsalle-tsalleZinare56162
  KokiSakamotoJapanTsalle-tsalleAzurfa56163
  Ester BrazilKwallon kafaAzurfa56164
  SandraSmisekJamusKwallon kafaTagulla56164
  HuangJunxiaChinaKwallon GoraAzurfa56164
  MargheritaGranbassiItaliyaWasan takobiTagulla56165
  MargheritaGranbassiItaliyaWasan takobiTagulla56165
  RenateLingorJamusKwallon kafaTagulla56165
  LyubovGalkinaRashaHarbiAzurfa56165
  KenenisaBekeleHabashaGuje-gujeZinare56165
  KenenisaBekeleHabashaGuje-gujeZinare56165
  SahoHaradaJapanLinkayaTagulla56166
  YekaterinaVolkovaRashaGuje-gujeTagulla56166
  JillHenselwoodCanadaWasan DawakiAzurfa56168
  XuTianlongziChinaLinkayaTagulla56168
  Tânia Maranhão BrazilKwallon kafaAzurfa56169
  Min-HeeBaeKorea ta KuduKwallon HannuTagulla56169
  GaoLihuaChinaKwallon GoraAzurfa56169
  HaiyangHuangChinaWasan takobiAzurfa56170
  Fabiana BrazilKwallon kafaAzurfa56171
  Ankyvan GrunsvenHolandWasan DawakiZinare56172
  AnkyVan GrunsvenHolandWasan DawakiAzurfa56172
  ChouTaoChinaTsalle-tsalleAzurfa56174
  Marceliende KoningHolandAzurfa56174
  Alfred KirwaYegoKenyaGuje-gujeTagulla56175
  YelenaPosevinaRashaTsalle-tsalleZinare56176
  DariyaShkurikhinaRashaTsalle-tsalleZinare56176
  AlinaTumilovichBelarusTsalle-tsalleTagulla56178
  JonathanHortonAmurkaTsalle-tsalleTagulla57155
  JonathanHortonAmurkaTsalle-tsalleAzurfa57155
  DianaLopezAmurkaTaekwondoTagulla57155
  Eglis YaimaCruzCubaHarbiTagulla57159
  RosarioLuchettiArgentinaKwallon GoraTagulla57160
  AyumiKarinoJapanSoftballZinare57160
  MakotoOkiguchiJapanTsalle-tsalleAzurfa57161
  WiekeDijkstraHolandKwallon GoraZinare57162
  GinaMilesAmurkaWasan DawakiAzurfa57163
  MinkeBooijHolandKwallon GoraZinare57163
  Maripide la Paz HernándezArgentinaKwallon GoraTagulla57163
  DeborahGravenstijnHolandJudoAzurfa57163
  ElviraKhasyanovaRashaLinkayaZinare57163
  KhédafiDjelkhirFaransaDambeAzurfa57164
  EllenHoogHolandKwallon GoraZinare57164
  KetleynQuadrosBrazilJudoTagulla57164
  ZhengJieChinaTenisTagulla57164
  EmilyCrossAmurkaWasan takobiAzurfa57165
  SheenaJohnson-TostaAmurkaGuje-gujeAzurfa57165
  FuBaorongChinaKwallon GoraAzurfa57166
  XuYanChinaJudoTagulla57166
  DmitryDobroskokRashaWasan DurgeTagulla57167
  YanaUskovaRashaKwallon HannuAzurfa57167
  MelanieKokCanadaTukin KwalekwaleTagulla57167
  GiselaMoronSpainLinkayaAzurfa57167
  TobinHeathAmurkaKwallon kafaZinare57168
  EmikoSuzukiJapanLinkayaTagulla57168
  Su-JeongImKorea ta KuduTaekwondoZinare57168
  VasylLomachenkoUkraineDambeZinare57169
  AntonFokinUzbekistanTsalle-tsalleTagulla57169
  ŞahinİmranovAzerbaijanDambeTagulla57170
  CaitlinLoweAmurkaSoftballAzurfa57170
  OliviaBorleéBelgiumGuje-gujeAzurfa57170
  RieSatoJapanSoftballZinare57171
  EmmaMoffattAustraliaTagulla57171
  AzizeTanrıkuluTurkiyyaTaekwondoAzurfa57172
  SvetlanaRomashinaRashaLinkayaZinare57173
  YakupKiliçTurkiyyaDambeTagulla57177
  SunDanChinaTsalle-tsalleAzurfa57177
  AnnaChicherovaRashaGuje-gujeTagulla57180
  MarinaShainovaRashaDaga NauyiAzurfa58156
  ChenYanqingChinaDaga NauyiZinare58158
  Gyeong-WonLeeKorea ta KuduBadmintonAzurfa58160
  ChenYibingChinaTsalle-tsalleZinare58160
  ChenYibingChinaTsalle-tsalleZinare58160
  MotokoFujimotoJapanSoftballZinare58160
  Jin-HeeYoonKorea ta KuduDaga NauyiAzurfa58160
  Marta BrazilKwallon kafaAzurfa58161
  ZhangYawenChinaBadmintonTagulla58162
  MarinéRussoArgentinaKwallon GoraTagulla58163
  PaolaVukojicicArgentinaKwallon GoraTagulla58164
  Tian WeiFengSingaporeKwallon TeburAzurfa58164
  LindsayTarpleyAmurkaKwallon kafaZinare58165
  BryonyShawBurtaniyaTagulla58165
  EriYamadaJapanSoftballZinare58165
  TarneeWhiteAustraliaLinkayaZinare58165
  Gyeong-AKimKorea ta KuduKwallon TeburTagulla58165
  HiroyukiTomitaJapanTsalle-tsalleAzurfa58166
  TangChunlingChinaKwallon GoraAzurfa58166
  NicoleCookeBurtaniyaTseren KekunaZinare58167
  EmmaJohanssonSwedenTseren KekunaAzurfa58167
  FelicityGalvezAustraliaLinkayaZinare58167
  FelicityGalvezAustraliaLinkayaZinare58167
  MarianneVosHolandTseren KekunaZinare58168
  LauraKrautAmurkaWasan DawakiZinare58168
  SileshiSihineHabashaGuje-gujeAzurfa58168
  YelenaMigunovaRashaGuje-gujeAzurfa58168
  ChenLingChinaHarbin kibauAzurfa58169
  SatuMäkelä-NummelaFinlandHarbiZinare58169
  KylieCronkAustraliaSoftballTagulla58169
  AndreaFuentesSpainLinkayaAzurfa58169
  AndreaFuentesSpainLinkayaAzurfa58169
  DongDongChinaTsalleTagulla58169
  FatmireBajramajJamusKwallon kafaTagulla58170
  LuChunlongChinaTsalleZinare58170
  LaraIlchenkoRashaLinkayaZinare58171
  GuillermoPérezMexicoTaekwondoZinare58171
  Lisannede RoeverHolandKwallon GoraZinare58172
  MarilynAgliottiHolandKwallon GoraZinare58172
  TracyCameronCanadaTukin KwalekwaleTagulla58172
  WangNaChinaLinkayaTagulla58172
  KristinArmstrongAmurkaTseren KekunaZinare58173
  GabrielMercedesDominicaTaekwondoAzurfa58173
  ChuMu-YenTaiwanTaekwondoTagulla58175
  GlafiraMartinovichBelarusTsalle-tsalleTagulla58176
  JaredTallentAustraliaGuje-gujeTagulla58178
  JaredTallentAustraliaGuje-gujeAzurfa58178
  RohullahNikpaiAfghanistanTaekwondoTagulla58183
  HuangXuChinaTsalle-tsalleZinare59162
  VickyGalindoAmurkaSoftballAzurfa59163
  SheroneSimpsonJamaicaGuje-gujeAzurfa59163
  GiovannaTrilliniItaliyaWasan takobiTagulla59164
  SophiePolkampHolandKwallon GoraZinare59164
  Hyun-JungJooKorea ta KuduHarbin kibauZinare59165
  HeatherO'ReillyAmurkaKwallon kafaZinare59165
  AlyWagnerAmurkaKwallon kafaZinare59165
  Won-CheolYuKorea ta KuduTsalle-tsalleAzurfa59165
  ZhouWanfengChinaKwallon GoraAzurfa59165
  BeckyHammonRashaKwallon KwandoTagulla59168
  LilyanaNatsirIndonesiaBadmintonAzurfa59168
  YoankaGonzálezCubaTseren KekunaAzurfa59168
  BeezieMaddenAmurkaWasan DawakiTagulla59168
  BeezieMaddenAmurkaWasan DawakiZinare59168
  Evade GoedeHolandKwallon GoraZinare59168
  GündegmaaOtryadynMongoliaHarbiAzurfa59168
  LauraLópezSpainLinkayaAzurfa59168
  AnabelMedinaSpainTenisAzurfa59169
  Fabi BrazilKwallon RagaZinare59169
  YinJianChinaZinare59170
  SandyAllen-LewisAustraliaSoftballTagulla59170
  PigiDevetziGirkaGuje-gujeTagulla59170
  LuchaAymarArgentinaKwallon GoraTagulla59171
  BronteBarrattAustraliaLinkayaZinare59171
  IngridKlimkeJamusWasan DawakiZinare59172
  IldikoMincza-NebaldJamusWasan takobiTagulla59172
  KimVandenbergAmurkaLinkayaTagulla59173
  GiuliaQuintavalleItaliyaJudoZinare59174
  TatyanaFirovaRashaGuje-gujeAzurfa59174
  SimoneLaudehrJamusKwallon kafaTagulla59175
  ZhaoJingChinaLinkayaTagulla59175
  Maritvan EupenHolandTukin KwalekwaleZinare59176
  CateCampbellAustraliaLinkayaTagulla59183
  CateCampbellAustraliaLinkayaTagulla59183
  AgnesOsazuwaNajeriyaGuje-gujeTagulla60150
  Jong-AeOKorea ta ArewaDaga NauyiTagulla60153
  MavletBatyrovRashaKokawaZinare60160
  SeyedMohammadiIranKokawaTagulla60160
  SonjaJohnsonAustraliaWasan DawakiAzurfa60162
  InnaOsypenko-RadomskaUkraineTseren KwalekwaleZinare60164
  BenoîtCaranobeFaransaTsalle-tsalleTagulla60164
  ViviRuanoSpainTenisAzurfa60164
  MagdalenaAicegaArgentinaKwallon GoraTagulla60165
  KenichiYumotoJapanKokawaTagulla60165
  Islam-BekaAlbiyevRashaKokawaZinare60165
  LesiaKalytovskaUkraineTseren KekunaTagulla60166
  WangNanChinaKwallon TeburAzurfa60166
  WangNanChinaKwallon TeburZinare60166
  AlekseyTishchenkoRashaDambeZinare60167
  DanutaKozákHungaryTseren KwalekwaleAzurfa60167
  SabineSpitzJamusTseren KekunaZinare60167
  MeganJonesAustraliaWasan DawakiAzurfa60167
  LibbyLenton-TrickettAustraliaLinkayaAzurfa60167
  LibbyLenton-TrickettAustraliaLinkayaZinare60167
  LibbyLenton-TrickettAustraliaLinkayaTagulla60167
  LibbyLenton-TrickettAustraliaLinkayaZinare60167
  JeffersónPérezEcuadorGuje-gujeAzurfa60167
  SallyMcLellanAustraliaGuje-gujeAzurfa60167
  QinKaiChinaWasan DurgeTagulla60168
  QinKaiChinaWasan DurgeZinare60168
  NinoSalukvadzeGeorgiaHarbiTagulla60168
  AndreaDuranAmurkaSoftballAzurfa60168
  NurbakytTengizbayevKazakhstanKokawaTagulla60168
  DawnHarperAmurkaGuje-gujeZinare60168
  SunYeChinaLinkayaTagulla60169
  VasylFedoryshynUkraineKokawaAzurfa60169
  RuslanTumenbayevKyrgyzstanKokawaTagulla60169
  LeeChong WeiMalaysiaBadmintonAzurfa60170
  YuryKunakovRashaWasan DurgeAzurfa60170
  PiusSchwizerSwitzerlandWasan DawakiTagulla60170
  SaskiaBartusiakJamusKwallon kafaTagulla60170
  ChenZhaoxiaChinaKwallon GoraAzurfa60170
  BenjaminDarbeletFaransaJudoAzurfa60170
  JessSchipperAustraliaLinkayaTagulla60170
  JessSchipperAustraliaLinkayaTagulla60170
  TanMiaoChinaLinkayaAzurfa60170
  JessSchipperAustraliaLinkayaZinare60170
  Jia WeiLiSingaporeKwallon TeburAzurfa60170
  VitaliyRəhimovAzerbaijanKokawaAzurfa60170
  MicahKogoKenyaGuje-gujeTagulla60170
  KimGevaertBelgiumGuje-gujeAzurfa60170
  ChristinaLiebherrSwitzerlandWasan DawakiTagulla60171
  AidaChanaevaRashaWasan takobiZinare60172
  WilfredBungeiKenyaGuje-gujeZinare60172
  NickRogersBurtaniyaAzurfa60173
  SaraIsakovičSlovaniaLinkayaAzurfa60173
  MarieDelattreFaransaTseren KwalekwaleTagulla60174
  DaoudaSowFaransaDambeAzurfa60175
  LindaBresonikJamusKwallon kafaTagulla60175
  ViktoriyaTereshchukUkraineGuje-guje da tsalle-tsalleTagulla60175
  YordenisUgásCubaDambeTagulla60176
  RubenHoukesHolandJudoTagulla60176
  AleksandraFedorivaRashaGuje-gujeZinare60176
  NataliyaIshchenkoRashaLinkayaZinare60177
  XieXingfanChinaBadmintonAzurfa60178
  WendyHouvenaghelBurtaniyaTseren KekunaAzurfa60178
  LenaSchönebornJamusGuje-guje da tsalle-tsalleZinare60178
  KirstyCoventryZimbabweLinkayaAzurfa60179
  KirstyCoventryZimbabweLinkayaZinare60179
  KirstyCoventryZimbabweLinkayaAzurfa60179
  KirstyCoventryZimbabweLinkayaAzurfa60179
  NicolasLopezFaransaWasan takobiAzurfa60180
  NicolasLopezFaransaWasan takobiZinare60180
  BrittaSteffenJamusLinkayaZinare60180
  BrittaSteffenJamusLinkayaZinare60180
  BlessingOkagbareNajeriyaGuje-gujeTagulla60180
  LoriChalupnyAmurkaKwallon kafaZinare61163
  JoeyHagertyAmurkaTsalle-tsalleTagulla61163
  SachikoItoJapanSoftballZinare61163
  VeronicaCampbell-BrownJamaicaGuje-gujeZinare61163
  ThomasBouhailFaransaTsalle-tsalleAzurfa61166
  AleksandrKolobnevRashaTseren KekunaTagulla61168
  StephanieCoxAmurkaKwallon kafaZinare61168
  AnjaMittagJamusKwallon kafaTagulla61168
  SashaArtemevAmurkaTsalle-tsalleTagulla61168
  LauraBergAmurkaSoftballAzurfa61168
  LidewijWeltenHolandKwallon GoraZinare61169
  BeccaWardAmurkaWasan takobiTagulla61170
  BeccaWardAmurkaWasan takobiTagulla61170
  KateSobrero-MarkgrafAmurkaKwallon kafaZinare61170
  MandyMulderHolandAzurfa61170
  TatyanaLebedevaRashaGuje-gujeAzurfa61170
  TatyanaLebedevaRashaGuje-gujeAzurfa61170
  JiaoLiuyangChinaLinkayaAzurfa61172
  MariyaGromovaRashaLinkayaZinare61172
  YelenaOvchinnikovaRashaLinkayaZinare61173
  IrinaRodríguezSpainLinkayaAzurfa61173
  SanyaRichardsAmurkaGuje-gujeTagulla61173
  SanyaRichardsAmurkaGuje-gujeZinare61173
  MaurrenMaggiBrazilGuje-gujeZinare61173
  YuliyaGushchinaRashaGuje-gujeZinare61174
  YuliyaGushchinaRashaGuje-gujeAzurfa61174
  EmiliyaTureyRashaKwallon HannuAzurfa61175
  HuangXuechenChinaLinkayaTagulla61175
  KerronStewartJamaicaGuje-gujeAzurfa61175
  KerronStewartJamaicaGuje-gujeTagulla61175
  StacySykoraAmurkaKwallon RagaAzurfa61176
  ImkeSchellekensHolandWasan DawakiAzurfa61178
  HinkelienSchreuderHolandLinkayaZinare61179
  ZhangXiangxiangChinaDaga NauyiZinare62161
  TriyatnoA.IndonesiaDaga NauyiTagulla62161
  Jeong-HwaAnKorea ta KuduKwallon HannuTagulla62162
  Diego FernandoSalazarColombiaDaga NauyiAzurfa62163
  MarkisKidoIndonesiaBadmintonZinare62165
  VickiPendletonBurtaniyaTseren KekunaZinare62165
  AlejandraGullaArgentinaKwallon GoraTagulla62165
  FabiánMonzónArgentinaKwallon kafaZinare62167
  ReiNishiyamaJapanSoftballZinare62167
  GabriellaSzabóHungaryTseren KwalekwaleAzurfa62168
  TakehiroKashimaJapanTsalle-tsalleAzurfa62168
  Pil-HuiMunKorea ta KuduKwallon HannuTagulla62168
  ShayneReeseAustraliaLinkayaTagulla62168
  ShayneReeseAustraliaLinkayaZinare62168
  HeatherFellBurtaniyaGuje-guje da tsalle-tsalleAzurfa62169
  SimmoneMorrowAustraliaSoftballTagulla62169
  HeChongChinaWasan DurgeZinare62170
  EmilieHeymansCanadaWasan DurgeAzurfa62170
  ArianeHingstJamusKwallon kafaTagulla62170
  LudwigPaischerAustriaJudoAzurfa62170
  LeireOlaberriaSpainTseren KekunaTagulla62172
  HeikeFischerJamusWasan DurgeTagulla62172
  Érika BrazilKwallon kafaAzurfa62172
  MinnaNieminenFinlandTukin KwalekwaleAzurfa62172
  LeviLeipheimerAmurkaTseren KekunaTagulla62173
  AnnikeKrahnJamusKwallon kafaTagulla62173
  EvgeniaLamanovaRashaWasan takobiZinare62174
  CarolineBurckleAmurkaLinkayaTagulla62174
  LyudmilaLitvinovaRashaGuje-gujeAzurfa62174
  HongNiChinaWasan takobiAzurfa62175
  ElodieOuédraogoBelgiumGuje-gujeAzurfa62175
  JacquiLawrenceAustraliaTseren KwalekwaleAzurfa62176
  NataliyaZuyevaRashaTsalle-tsalleZinare62176
  AnastasiyaKapachinskayaRashaGuje-gujeAzurfa62176
  DitteKotzianJamusWasan DurgeTagulla62178
  MaryWinebergAmurkaGuje-gujeZinare62178
  LucindaFredericksAustraliaWasan DawakiAzurfa62180
  Valeskinha BrazilKwallon RagaZinare62180
  ShinjiTakahiraJapanGuje-gujeTagulla62180
  IngeDekkerHolandLinkayaZinare62182
  AlessiaFilippiItaliyaLinkayaAzurfa62185
  Jue GuWangSingaporeKwallon TeburAzurfa63155
  Hyon-SukPakKorea ta ArewaDaga NauyiZinare63155
  MeguHiroseJapanSoftballZinare63157
  LuYing-ChiTaiwanDaga NauyiTagulla63157
  RandiMillerAmurkaKokawaTagulla63157
  AyumiTanimotoJapanJudoZinare63158
  Ok-HeeYunKorea ta KuduHarbin kibauTagulla63162
  Ok-HeeYunKorea ta KuduHarbin kibauZinare63162
  KristiHarrowerAustraliaKwallon KwandoAzurfa63162
  LaëtitiaLe CorguilléFaransaTseren KekunaAzurfa63163
  RagnhildAamodtNorwayKwallon HannuZinare63163
  MasumiMishinaJapanSoftballZinare63163
  DamolaOsayomiNajeriyaGuje-gujeTagulla63163
  FabianHambüchenJamusTsalle-tsalleTagulla63164
  AlyonaKartashovaRashaKokawaAzurfa63164
  ChristiePearce-RamponeAmurkaKwallon kafaZinare63165
  AntonGolotsutskovRashaTsalle-tsalleTagulla63165
  AntonGolotsutskovRashaTsalle-tsalleTagulla63165
  LucieDécosseFaransaJudoAzurfa63165
  MelanieRocheAustraliaSoftballTagulla63165
  KarineSergerieCanadaTaekwondoAzurfa63165
  YelenaShalyginaKazakhstanKokawaTagulla63165
  Miekvan GeenhuizenHolandKwallon GoraZinare63166
  YukiyoMineJapanSoftballZinare63166
  KaoriIchoJapanKokawaZinare63166
  ConnyWassmuthJamusTseren KwalekwaleZinare63167
  SarahAytonBurtaniyaZinare63167
  KerryWybornAustraliaSoftballTagulla63168
  IrinaNekrasovaKazakhstanDaga NauyiAzurfa63168
  ZhangJuanjuanChinaHarbin kibauZinare63169
  ZhangJuanjuanChinaHarbin kibauAzurfa63169
  LisaOldenhofAustraliaTseren KwalekwaleTagulla63169
  ElisabethWilleboordseHolandJudoTagulla63169
  AngelaHuclesAmurkaKwallon kafaZinare63170
  RenYeChinaKwallon GoraAzurfa63170
  AnaisisHernándezCubaJudoAzurfa63170
  BelindaWrightAustraliaSoftballTagulla63170
  Cristiane BrazilKwallon kafaAzurfa63171
  SannaSténFinlandTukin KwalekwaleAzurfa63171
  PippaWilsonBurtaniyaZinare63171
  LiWenquanChinaHarbin kibauTagulla63172
  Jean-ChristophePéraudFaransaTseren KekunaAzurfa63172
  HeikeKemmerJamusWasan DawakiTagulla63172
  HeikeKemmerJamusWasan DawakiZinare63172
  Andréia Rosa BrazilKwallon kafaAzurfa63172
  ZhangYimengChinaKwallon GoraAzurfa63172
  FrançoiseMbangoKamaruGuje-gujeZinare63172
  CéliaOkoyino da MbabiJamusKwallon kafaTagulla63173
  NicolasCharbonnierFaransaTagulla63173
  NatalieCoughlinAmurkaLinkayaTagulla63173
  NatalieCoughlinAmurkaLinkayaZinare63173
  NatalieCoughlinAmurkaLinkayaTagulla63173
  NatalieCoughlinAmurkaLinkayaAzurfa63173
  NatalieCoughlinAmurkaLinkayaTagulla63173
  NatalieCoughlinAmurkaLinkayaAzurfa63173
  Fofão BrazilKwallon RagaZinare63173
  LaraDavenportAustraliaLinkayaZinare63174
  RianneGuichelaarHolandSukuwar RuwaZinare63174
  DenisNizhegorodovRashaGuje-gujeTagulla63174
  FannyFischerJamusTseren KwalekwaleZinare63175
  Linn-KristinRiegelhuthNorwayKwallon HannuZinare63175
  AliceMillsAustraliaLinkayaTagulla63175
  VeraZvonaryovaRashaTenisTagulla63175
  SuzieFraserAustraliaSukuwar RuwaTagulla63175
  TatyanaGorbunovaRashaTsalle-tsalleZinare63176
  EefkeMulderHolandKwallon GoraZinare63177
  HrachikJavakhyanArmeniaDambeTagulla63178
  MaryThomson-KingBurtaniyaWasan DawakiTagulla63178
  ValeriyBorchinRashaGuje-gujeZinare63178
  OksanaRakhmatulinaRashaKwallon KwandoTagulla63180
  SharonHuntBurtaniyaWasan DawakiTagulla63180
  SvetlanaBoikoRashaWasan takobiZinare63180
  TatyanaChernovaRashaGuje-gujeTagulla63189
  FrancaIdokoNajeriyaGuje-gujeTagulla64162
  KevinTanAmurkaTsalle-tsalleTagulla64163
  LeszekBlanikPolandTsalle-tsalleZinare64163
  SoleGarcíaArgentinaKwallon GoraTagulla64163
  RishodSobirovUzbekistanJudoTagulla64164
  TakuyaNakaseJapanTsalle-tsalleAzurfa64165
  IsabellWerthJamusWasan DawakiAzurfa64168
  IsabellWerthJamusWasan DawakiZinare64168
  LovieJungAmurkaSoftballAzurfa64168
  NatalieWardAustraliaSoftballTagulla64168
  LiHongxiaChinaKwallon GoraAzurfa64169
  MarianaRossiArgentinaKwallon GoraTagulla64169
  JillKintnerAmurkaTseren KekunaTagulla64170
  JustinSpringAmurkaTsalle-tsalleTagulla64170
  FilipUdeKuroshiyaTsalle-tsalleAzurfa64170
  VíctorSojoSpainKwallon GoraAzurfa64170
  AnthonyTerrasFaransaHarbiTagulla64170
  MeganQuann-JendrickAmurkaLinkayaAzurfa64170
  SherickaWilliamsJamaicaGuje-gujeAzurfa64170
  SherickaWilliamsJamaicaGuje-gujeTagulla64170
  Bobby-GayeWilkinsJamaicaGuje-gujeTagulla64170
  BabettPeterJamusKwallon kafaTagulla64171
  Seong-OkOKorea ta KuduKwallon HannuTagulla64171
  GintarėVolungevičiūtėLithuaniaAzurfa64171
  Anne-CarolineChaussonFaransaTseren KekunaZinare64172
  SofiaBekatorouGirkaTagulla64172
  KyliePalmerAustraliaLinkayaZinare64172
  ManusBoonjumnongThailandDambeAzurfa64173
  KatalinKovácsHungaryTseren KwalekwaleZinare64173
  NatasaJanicHungaryTseren KwalekwaleZinare64173
  KatalinKovácsHungaryTseren KwalekwaleAzurfa64173
  NatasaJanicHungaryTseren KwalekwaleAzurfa64173
  Rosana BrazilKwallon kafaAzurfa64173
  ChristineBrinkerJamusHarbiTagulla64173
  RebeccaSoniAmurkaLinkayaAzurfa64173
  RebeccaSoniAmurkaLinkayaZinare64173
  RebeccaSoniAmurkaLinkayaAzurfa64173
  TashaDanversBurtaniyaGuje-gujeTagulla64173
  NatashaHastingsAmurkaGuje-gujeZinare64173
  ConstanţaPipotă-BurcicăRomaniaTukin KwalekwaleTagulla64174
  MerelWitteveenHolandAzurfa64174
  YelenaIsinbayevaRashaGuje-gujeZinare64174
  KatieHoffAmurkaLinkayaAzurfa64175
  KatieHoffAmurkaLinkayaTagulla64175
  KatieHoffAmurkaLinkayaTagulla64175
  TatyanaVeshkurovaRashaGuje-gujeAzurfa64175
  PanFengzhenChinaKwallon GoraAzurfa64176
  RosnielIglesiasCubaDambeTagulla64177
  PangJiayingChinaLinkayaTagulla64178
  PangJiayingChinaLinkayaAzurfa64178
  PangJiayingChinaLinkayaTagulla64178
  Ramires BrazilKwallon kafaTagulla64179
  Naomivan AsHolandKwallon GoraZinare64179
  EmilySeebohmAustraliaLinkayaZinare64180
  YelenaDementyevaRashaTenisZinare64180
  HendraSetiawanIndonesiaBadmintonZinare64181
  NathanWilmotAustraliaZinare64183
  AlexisVastineFaransaDambeTagulla64184
  Sheilla BrazilKwallon RagaZinare64185
  GloriaKemasoudeNajeriyaGuje-gujeTagulla65150
  Min-HoChoiKorea ta KuduJudoZinare65163
  ChenYingChinaHarbiZinare65164
  EricLamazeCanadaWasan DawakiZinare65165
  EricLamazeCanadaWasan DawakiAzurfa65165
  DanielleStewartAustraliaSoftballTagulla65165
  YuYangChinaBadmintonZinare65166
  YuYangChinaBadmintonTagulla65166
  SofiaPapadopoulouGirkaTagulla65166
  ZuzanaŠtefečekováSlovakiaHarbiAzurfa65166
  MikaSomeyaJapanSoftballZinare65166
  Hai-RimSongKorea ta KuduKwallon HannuTagulla65167
  JannekeSchopmanHolandKwallon GoraZinare65168
  JennaSantoromitoAustraliaSukuwar RuwaTagulla65169
  HannaMariënBelgiumGuje-gujeAzurfa65169
  OlgaKharlanUkraineWasan takobiZinare65170
  SnjezanaPejcicKuroshiyaHarbiTagulla65170
  ChiaraCaineroItaliyaHarbiZinare65170
  HyleasFountainAmurkaGuje-gujeAzurfa65170
  Rolf-GöranBengtssonSwedenWasan DawakiAzurfa65171
  Yeong-RanOKorea ta KuduKwallon HannuTagulla65171
  RamonMillerBahamasGuje-gujeAzurfa65171
  ElenaKaliskáSlovakiaTseren KwalekwaleZinare65172
  DmitrySautinRashaWasan DurgeAzurfa65172
  BiuraknHakhverdianHolandSukuwar RuwaZinare65172
  CarliLloydAmurkaKwallon kafaZinare65173
  AbhinavBindraIndiaHarbiZinare65173
  SimoneKootHolandSukuwar RuwaZinare65173
  BenjaminKleibrinkJamusWasan takobiZinare65174
  Min-HuiLeeKorea ta KuduKwallon HannuTagulla65174
  RosemarieWhyteJamaicaGuje-gujeTagulla65174
  ZhangNingChinaBadmintonZinare65175
  Juan EstebanCuruchetArgentinaTseren KekunaZinare65175
  Ana MariaBranzaJamusWasan takobiAzurfa65175
  Andréia BrazilKwallon kafaAzurfa65175
  Jeong-HuiParkKorea ta KuduKwallon HannuTagulla65175
  RaquelCorralSpainLinkayaAzurfa65175
  DrettiBainBahamasGuje-gujeAzurfa65175
  FernandoGagoArgentinaKwallon kafaZinare65176
  XuLijiaChinaTagulla65176
  YuriySukhorukovUkraineHarbiAzurfa65176
  MelSchlangerAustraliaLinkayaTagulla65176
  MelSchlangerAustraliaLinkayaZinare65176
  MariyaSidorovaRashaKwallon HannuAzurfa65178
  AmyHetzelAustraliaSukuwar RuwaTagulla65178
  NicoleReinhardtJamusTseren KwalekwaleZinare65179
  RichardMateelongKenyaGuje-gujeTagulla65179
  JoanLlanerasSpainTseren KekunaZinare65180
  JoanLlanerasSpainTseren KekunaAzurfa65180
  KerstinGarefrekesJamusKwallon kafaTagulla65180
  Katrine LundeHaraldsenNorwayKwallon HannuZinare65181
  SteveGuerdatSwitzerlandWasan DawakiTagulla65182
  MarleenVeldhuisHolandLinkayaZinare65182
  WeiQiuyueChinaKwallon RagaTagulla65182
  MehdiBaalaFaransaGuje-gujeTagulla65183
  MasatoUchishibaJapanJudoZinare66160
  Ok-ImWonKorea ta ArewaJudoTagulla66162
  SushilKumarIndiaKokawaTagulla66163
  TullyBevilaquaAustraliaKwallon KwandoAzurfa66165
  FélixDíazDominicaDambeZinare66165
  RachelBuehlerAmurkaKwallon kafaZinare66165
  KellyKretschmanAmurkaSoftballAzurfa66165
  ChristineMarshallAmurkaLinkayaTagulla66165
  NoelBarrionuevoArgentinaKwallon GoraTagulla66167
  YordanisArencibiaCubaJudoTagulla66167
  AnnaTunnicliffeAmurkaZinare66168
  KanatBegaliyevKyrgyzstanKokawaAzurfa66168
  MikhailSemyonovBelarusKokawaTagulla66168
  ErinnSmartAmurkaWasan takobiAzurfa66170
  TashaKaiAmurkaKwallon kafaZinare66170
  RamazanŞahinTurkiyyaKokawaZinare66170
  JavierMascheranoArgentinaKwallon kafaZinare66171
  Daniela BrazilKwallon kafaAzurfa66171
  AndriyStadnikUkraineKokawaAzurfa66171
  ShannonBoxxAmurkaKwallon kafaZinare66172
  Simone BrazilKwallon kafaAzurfa66172
  Jae-YoungYoonKorea ta KuduKwallon TeburTagulla66172
  SteeveGuénotFaransaKokawaZinare66172
  ArmenVardanianUkraineKokawaTagulla66172
  JessicaMendozaAmurkaSoftballAzurfa66173
  Gillianvan den BergHolandSukuwar RuwaZinare66173
  YuliyaChermoshanskayaRashaGuje-gujeZinare66174
  HannaThompsonAmurkaWasan takobiAzurfa66175
  YelenaDmitriyevaRashaKwallon HannuAzurfa66175
  WarrenPotentAustraliaHarbiTagulla66175
  LaceyNymeyerAmurkaLinkayaAzurfa66175
  JaouadGharibMoroccoGuje-gujeAzurfa66176
  ShaharZubariIsra'ilaTagulla66177
  TessaParkinsonAustraliaZinare66177
  OtarTushishviliGeorgiaKokawaTagulla66177
  Keri-AnnePayneBurtaniyaLinkayaAzurfa66178
  TiaHellebautBelgiumGuje-gujeZinare66182
  JuliaSmitAmurkaLinkayaAzurfa66183
  JuliaSmitAmurkaLinkayaTagulla66183
  SatokoMabuchiJapanSoftballZinare67163
  PriscillaLopes-SchliepCanadaGuje-gujeTagulla67163
  JodieBoweringAustraliaSoftballTagulla67167
  LionelMessiArgentinaKwallon kafaZinare67169
  WangFengChinaWasan DurgeZinare67170
  MichaelFraterJamaicaGuje-gujeZinare67170
  YukiOtaJapanWasan takobiAzurfa67171
  YingyangBaoChinaWasan takobiAzurfa67172
  Rafinha BrazilKwallon kafaTagulla67172
  RobynAh Mow-SantosAmurkaKwallon RagaAzurfa67172
  MattMitchamAustraliaWasan DurgeZinare67174
  Gyeong-SeonHwangKorea ta KuduTaekwondoZinare67174
  SandraŠarićKuroshiyaTaekwondoTagulla67175
  JosefaIdem-GuerriniItaliyaTseren KwalekwaleAzurfa67176
  MikhailIgnatyevRashaTseren KekunaTagulla67176
  StephRiceAustraliaLinkayaZinare67176
  StephRiceAustraliaLinkayaZinare67176
  StephRiceAustraliaLinkayaZinare67176
  GwladysEpangueFaransaTaekwondoTagulla67176
  GørilSnorroeggenNorwayKwallon HannuZinare67177
  IrinaPoltoratskayaRashaKwallon HannuAzurfa67177
  RanomiKromowidjojoHolandLinkayaZinare67178
  Manonvan RooijenHolandLinkayaZinare67178
  ZhuQinanChinaHarbiAzurfa67180
  LiuZigeChinaLinkayaZinare67181
  AngieBainbridgeAustraliaLinkayaZinare67181
  KarinThürigSwitzerlandTseren KekunaTagulla67182
  IlonaKorstinRashaKwallon KwandoTagulla67183
  AndreasHelgstrandDenmarkWasan DawakiTagulla67183
  KristineLundeNorwayKwallon HannuZinare67183
  JeremyWarinerAmurkaGuje-gujeAzurfa67188
  JeremyWarinerAmurkaGuje-gujeZinare67188
  AmyRodriguezAmurkaKwallon kafaZinare68163
  KimRhodeAmurkaHarbiAzurfa68163
  ClaudiaBurkartArgentinaKwallon GoraTagulla68165
  BeataMikołajczykPolandTseren KwalekwaleAzurfa68170
  KerstinStegemannJamusKwallon kafaTagulla68170
  CoreyCogdellAmurkaHarbiTagulla68170
  GuoDanChinaHarbin kibauAzurfa68171
  Kóki BrazilKwallon kafaAzurfa68171
  UrsulaHollJamusKwallon kafaTagulla68172
  Daniëllede BruijnHolandSukuwar RuwaZinare68172
  ShereefaLloydJamaicaGuje-gujeTagulla68172
  NinoSchurterSwitzerlandTseren KekunaTagulla68173
  Cha-YeonKimKorea ta KuduKwallon HannuTagulla68173
  Anne-LaureViardFaransaTseren KwalekwaleTagulla68174
  VictoriaNikichinaRashaWasan takobiZinare68174
  ZhaoYudiaoChinaKwallon GoraAzurfa68174
  SungYu-ChiTaiwanTaekwondoTagulla68174
  AletteSijbringHolandSukuwar RuwaZinare68174
  SueBirdAmurkaKwallon KwandoZinare68175
  WeiYiliChinaBadmintonTagulla68175
  GlebGalperinRashaWasan DurgeTagulla68175
  GlebGalperinRashaWasan DurgeTagulla68175
  TinaCookBurtaniyaWasan DawakiTagulla68175
  TinaCookBurtaniyaWasan DawakiTagulla68175
  YangYuChinaLinkayaAzurfa68175
  SerenaWilliamsAmurkaTenisZinare68175
  MaksimDyldinRashaGuje-gujeTagulla68175
  SarahWebbBurtaniyaZinare68176
  TangJingzhiChinaLinkayaAzurfa68176
  Tae-JinSonKorea ta KuduTaekwondoZinare68176
  ServetTazegülTurkiyyaTaekwondoTagulla68176
  TianJiaChinaKwallon Ragar Bakin TekuAzurfa68177
  FedericaPellegriniItaliyaLinkayaZinare68177
  LeiselJonesAustraliaLinkayaZinare68177
  LeiselJonesAustraliaLinkayaAzurfa68177
  LeiselJonesAustraliaLinkayaZinare68177
  MirnaJukicAustriaLinkayaTagulla68178
  ShingoSuetsuguJapanGuje-gujeTagulla68178
  ChrisBrownBahamasGuje-gujeAzurfa68178
  ZhuQianweiChinaLinkayaAzurfa68179
  GroHammersengNorwayKwallon HannuZinare68180
  HuBinyuanChinaHarbiTagulla68180
  FemkeHeemskerkHolandLinkayaZinare68180
  CaiYunChinaBadmintonAzurfa68181
  SamuelSánchezSpainTseren KekunaZinare68181
  DaraTorresAmurkaLinkayaAzurfa68183
  DaraTorresAmurkaLinkayaAzurfa68183
  DaraTorresAmurkaLinkayaAzurfa68183
  MarkLopezAmurkaTaekwondoAzurfa68183
  NickWillisNew ZealandGuje-gujeAzurfa68183
  XueMingChinaKwallon RagaTagulla68193
  LiuChunhongChinaDaga NauyiZinare69160
  OksanaSlivenkoRashaDaga NauyiAzurfa69164
  DonnyRobinsonAmurkaTseren KekunaTagulla69165
  Tigran G.MartirosyanArmeniaDaga NauyiTagulla69165
  GervasioDeferrSpainTsalle-tsalleAzurfa69166
  VirginiaKravariotiGirkaTagulla69166
  VencelasDabayaFaransaDaga NauyiAzurfa69167
  LiaoHuiChinaDaga NauyiZinare69168
  Jeong-JuKimKorea ta KuduDambeTagulla69170
  BrittaOppeltJamusTukin KwalekwaleTagulla69172
  BakhytSarsekbayevKazakhstanDambeZinare69173
  AnnekatrinThieleJamusTukin KwalekwaleAzurfa69173
  MaríaEspinozaMexicoTaekwondoZinare69173
  BershawnJacksonAmurkaGuje-gujeTagulla69173
  CarlosBanteuxCubaDambeAzurfa69174
  SergiEnriqueSpainKwallon GoraAzurfa69174
  HinrichRomeikeJamusWasan DawakiZinare69175
  HinrichRomeikeJamusWasan DawakiZinare69175
  BelénSucciArgentinaKwallon GoraTagulla69175
  MaartjePaumenHolandKwallon GoraZinare69176
  ChibuzorOkonkwoNajeriyaKwallon kafaAzurfa69177
  Hanati SilamuSilamuChinaDambeTagulla69179
  JenniScreenAustraliaKwallon KwandoAzurfa69180
  JulienAbsalonFaransaTseren KekunaZinare69180
  OlivierBaussetFaransaTagulla69180
  ChrisNewtonBurtaniyaTseren KekunaTagulla69181
  JonasWarrerDenmarkZinare69181
  MichaelMørkøvDenmarkTseren KekunaAzurfa69183
  IkechukwuEzenwaNajeriyaKwallon kafaAzurfa69185
  ThaisHenríquezSpainLinkayaAzurfa69185
  RebeccaAdlingtonBurtaniyaLinkayaZinare70179
  RebeccaAdlingtonBurtaniyaLinkayaZinare70179
  MasaeUenoJapanJudoZinare70160
  AnnaMearesAustraliaTseren KekunaAzurfa70165
  NataliyaDavydovaUkraineDaga NauyiTagulla70165
  HannahDavisAustraliaTseren KwalekwaleTagulla70167
  Chol-MinPakKorea ta ArewaJudoTagulla70169
  SaraNordenstamNorwayLinkayaTagulla70169
  MelRipponAustraliaSukuwar RuwaTagulla70169
  DuJingChinaBadmintonZinare70170
  GuoShuangChinaTseren KekunaTagulla70170
  SadaJocobsonAmurkaWasan takobiAzurfa70170
  SadaJacobsonAmurkaWasan takobiTagulla70170
  Ilsinho BrazilKwallon kafaTagulla70170
  Nam-SunKimKorea ta KuduKwallon HannuTagulla70170
  RondaRouseyAmurkaJudoTagulla70170
  DiegoRomeroItaliyaTagulla70170
  EmiInuiJapanSoftballZinare70170
  NinaSolheimNorwayTaekwondoAzurfa70170
  MatthiasWitthausJamusKwallon GoraZinare70172
  JamieDwyerAustraliaKwallon GoraTagulla70172
  YalennisCastilloCubaJudoAzurfa70172
  ErinPhillipsAustraliaKwallon KwandoAzurfa70173
  IkerMartínezSpainAzurfa70173
  EmmaKnoxAustraliaSukuwar RuwaTagulla70173
  AaronArmstrongTrinidad da TobagoGuje-gujeAzurfa70173
  LyndsieFogartyAustraliaTseren KwalekwaleTagulla70174
  NadineAngererJamusKwallon kafaTagulla70174
  YekaterinaMarennikovaRashaKwallon HannuAzurfa70174
  EduardArbósSpainKwallon GoraAzurfa70174
  MaYiboChinaKwallon GoraAzurfa70174
  NickFfrostAustraliaLinkayaTagulla70174
  Yong-GyuLeeKorea ta KuduBaseballZinare70175
  MistyMayAmurkaKwallon Ragar Bakin TekuZinare70175
  IlliaKvashaUkraineWasan DurgeTagulla70175
  HopeSoloAmurkaKwallon kafaZinare70175
  TiborWeißenbornJamusKwallon GoraZinare70175
  EliMathesonAustraliaKwallon GoraTagulla70175
  ErinCafaroAmurkaTukin KwalekwaleZinare70175
  ChristineOhuruoguBurtaniyaGuje-gujeZinare70175
  NicolásParejaArgentinaKwallon kafaZinare70177
  AnnemiekeBesHolandAzurfa70177
  SimonWhitfieldCanadaAzurfa70177
  ViktorRubanUkraineHarbin kibauZinare70178
  LinDanChinaBadmintonZinare70178
  FabienLefèvreFaransaTseren KwalekwaleAzurfa70178
  YaseminSmitHolandSukuwar RuwaZinare70178
  NestaCarterJamaicaGuje-gujeZinare70178
  KatrinWagner-AugustinJamusTseren KwalekwaleTagulla70179
  KatrinWagner-AugustinJamusTseren KwalekwaleZinare70179
  HisayoshiSatoJapanLinkayaTagulla70179
  BrittaHeidemannJamusWasan takobiZinare70180
  MondayJamesNajeriyaKwallon kafaAzurfa70180
  DarrenBundockAustraliaAzurfa70180
  EmilySilverAmurkaLinkayaAzurfa70180
  ZhouYafeiChinaLinkayaTagulla70180
  ThiagoNevesBrazilKwallon kafaTagulla70182
  DinaraSafinaRashaTenisAzurfa70182
  MiekeCaboutHolandSukuwar RuwaZinare70182
  NataliyaDobrynskaUkraineGuje-gujeZinare70182
  EdithBoschHolandJudoTagulla70183
  ŁukaszPawłowskiPolandTukin KwalekwaleAzurfa70183
  JoeGlanfieldBurtaniyaAzurfa70183
  LobkeBerkhoutHolandAzurfa70183
  Kara LynnJoyceAmurkaLinkayaAzurfa70183
  Kara LynnJoyceAmurkaLinkayaAzurfa70183
  IrvingSaladinoPanamaGuje-gujeZinare70183
  ZhangXiChinaKwallon Ragar Bakin TekuTagulla70184
  AnneVan OlstDenmarkWasan DawakiTagulla70184
  YekaterinaAndryushinaRashaKwallon HannuAzurfa70185
  FemkeDekkerHolandTukin KwalekwaleAzurfa70186
  HelenTangerHolandTukin KwalekwaleAzurfa70186
  Jaqueline BrazilKwallon RagaZinare70186
  AsbelKipropKenyaGuje-gujeZinare70186
  EfeAmbroseNajeriyaKwallon kafaAzurfa70187
  Annemiekde HaanHolandTukin KwalekwaleAzurfa70187
  KerriWalshAmurkaKwallon Ragar Bakin TekuZinare70188
  Hans PeterMinderhoudHolandWasan DawakiAzurfa70188
  TomAshleyNew ZealandZinare70188
  Mari BrazilKwallon RagaZinare70188
  MaYunwenChinaKwallon RagaTagulla70189
  BlankaVlašićKuroshiyaGuje-gujeAzurfa70193
  ZhaoRuiruiChinaKwallon RagaTagulla70196
  Bárbara BrazilKwallon kafaAzurfa71170
  RamónAlegreSpainKwallon GoraAzurfa71171
  MelanieBehringerJamusKwallon kafaTagulla71172
  RafaelSóbisBrazilKwallon kafaTagulla71173
  SongQinglingChinaKwallon GoraAzurfa71174
  AntónPazSpainZinare71175
  AgnieszkaWieszczekPolandKokawaTagulla71175
  Ji-ManHwangKorea ta KuduBadmintonTagulla71176
  NatáliaFalavignaBrazilTaekwondoTagulla71178
  Alexandre Pato BrazilKwallon kafaTagulla71179
  Sun-YeongHeoKorea ta KuduKwallon HannuTagulla71180
  GeraintThomasBurtaniyaTseren KekunaZinare71183
  DmitrijOvtcharovJamusKwallon TeburAzurfa71183
  MalcolmPageAustraliaZinare71185
  BevanDochertyNew ZealandTagulla71185
  Ilsevan der MeijdenHolandSukuwar RuwaZinare71185
  StankaZlatevaBulgariaKokawaAzurfa72163
  BecRipponAustraliaSukuwar RuwaTagulla72167
  RossEdgarBurtaniyaTseren KekunaAzurfa72168
  LautaroAcostaArgentinaKwallon kafaZinare72168
  Seong-HyeonParkKorea ta KuduHarbin kibauAzurfa72170
  Seong-HyeonParkKorea ta KuduHarbin kibauZinare72170
  BrittanyHayesAmurkaSukuwar RuwaAzurfa72170
  KyokoHamaguchiJapanKokawaTagulla72170
  SaschaKleinJamusWasan DurgeAzurfa72172
  KielBrownAustraliaKwallon GoraTagulla72172
  TanyaHardingAustraliaSoftballTagulla72172
  Marcelo BrazilKwallon kafaTagulla72173
  LaurenCheneyAmurkaKwallon kafaZinare72173
  RasmusQuistDenmarkTukin KwalekwaleTagulla72173
  MikhailKuznetsovRashaTseren KwalekwaleTagulla72174
  YukikoUenoJapanSoftballZinare72174
  CarlosEspínolaArgentinaTagulla72175
  Jong-OJinKorea ta KuduHarbiAzurfa72175
  OleksandrPetrivUkraineHarbiZinare72175
  Jong-OJinKorea ta KuduHarbiZinare72175
  WangHaoChinaKwallon TeburAzurfa72175
  WangHaoChinaKwallon TeburZinare72175
  BenjaminWeßJamusKwallon GoraZinare72176
  ChristianeHuthJamusTukin KwalekwaleAzurfa72177
  SarahStevensonBurtaniyaTaekwondoTagulla72177
  WangJiaoChinaKokawaZinare72177
  TonjeNøstvoldNorwayKwallon HannuZinare72178
  Jeong-HoHongKorea ta KuduKwallon HannuTagulla72178
  VasiliosPolymerosGirkaTukin KwalekwaleAzurfa72178
  Seung-MinYuKorea ta KuduKwallon TeburTagulla72178
  PatrickHausdingJamusWasan DurgeAzurfa72179
  EddieOckendenAustraliaKwallon GoraTagulla72179
  Jens-ErikMadsenDenmarkTseren KekunaAzurfa72180
  Im-JeongChoiKorea ta KuduKwallon HannuTagulla72180
  IsabelSwanBrazilTagulla72180
  FernandoEchavarriSpainZinare72180
  ZhangNaChinaKwallon RagaTagulla72180
  LeonelSuárezCubaGuje-gujeTagulla72180
  PeterOdemwingieNajeriyaKwallon kafaAzurfa72181
  BartłomiejPawełczakPolandTukin KwalekwaleAzurfa72182
  RajmondDebevecSlovaniaHarbiTagulla72182
  JunichiMiyashitaJapanLinkayaTagulla72182
  OleksiyPryhorovUkraineWasan DurgeTagulla72183
  PeterThomsenJamusWasan DawakiZinare72183
  ThiagoSilvaBrazilKwallon kafaTagulla72183
  InnaBliznovaRashaKwallon HannuAzurfa72183
  MiłoszBernatajtysPolandTukin KwalekwaleAzurfa72183
  JulienBontempsFaransaAzurfa72183
  TonjeLarsenNorwayKwallon HannuZinare72184
  ThomasEbertDenmarkTukin KwalekwaleZinare72184
  MortenJørgensenDenmarkTukin KwalekwaleZinare72184
  IrinaSokolovskayaRashaKwallon KwandoTagulla72186
  PawełRańdaPolandTukin KwalekwaleAzurfa72186
  WangJieChinaKwallon Ragar Bakin TekuAzurfa72187
  DimitrisMougiosGirkaTukin KwalekwaleAzurfa72191
  Ismail AhmedIsmailSudanGuje-gujeAzurfa72193
  RenéEndersJamusTseren KekunaTagulla73165
  RalfSchumannJamusHarbiAzurfa73167
  NicoleDavisAmurkaKwallon RagaAzurfa73167
  MichalMartikánSlovakiaTseren KwalekwaleZinare73170
  TairiaFlowersAmurkaSoftballAzurfa73170
  LaurenLappinAmurkaSoftballAzurfa73170
  TraceyMosleyAustraliaSoftballTagulla73170
  PattyCardenasAmurkaSukuwar RuwaAzurfa73170
  MarielZagunisAmurkaWasan takobiZinare73173
  MarielZagunisAmurkaWasan takobiTagulla73173
  Diego BrazilKwallon kafaTagulla73173
  JuanFernándezSpainKwallon GoraAzurfa73174
  CappiePondexterAmurkaKwallon KwandoZinare73175
  TamásKissHungaryTseren KwalekwaleTagulla73175
  ÉverBanegaArgentinaKwallon kafaZinare73175
  ElnurMəmmədliAzerbaijanJudoZinare73175
  RasulBokiyevTajikistanJudoTagulla73175
  KateGyntherAustraliaSukuwar RuwaTagulla73175
  BenjaminBoukpetiTogoTseren KwalekwaleTagulla73176
  SebastianBiederlackJamusKwallon GoraZinare73176
  LeandroGuilheiroBrazilJudoTagulla73176
  GeorgetaDamian-AndrunacheRomaniaTukin KwalekwaleZinare73177
  GeorgetaDamian-AndrunacheRomaniaTukin KwalekwaleTagulla73177
  HirokoSakaiJapanSoftballZinare73177
  MarinaKarpuninaRashaKwallon KwandoTagulla73178
  Jae-JinLeeKorea ta KuduBadmintonTagulla73178
  SalvatoreSanzoItaliyaWasan takobiTagulla73178
  EliseLaverickBurtaniyaTukin KwalekwaleTagulla73178
  KosukeKitajimaJapanLinkayaZinare73178
  KosukeKitajimaJapanLinkayaZinare73178
  KosukeKitajimaJapanLinkayaTagulla73178
  AlisonGregorkaAmurkaSukuwar RuwaAzurfa73178
  NovaWidiantoIndonesiaBadmintonAzurfa73179
  JoséSosaArgentinaKwallon kafaZinare73179
  SaniKaitaNajeriyaKwallon kafaAzurfa73179
  HannesPeckoltJamusTagulla73179
  NikitaCuffeAustraliaSukuwar RuwaTagulla73179
  Yong-DaeLeeKorea ta KuduBadmintonZinare73180
  ElaineBreedenAmurkaLinkayaAzurfa73180
  ChenJinChinaBadmintonTagulla73181
  AndreasDibowskiJamusWasan DawakiZinare73181
  MihaiCovaliuRomaniaWasan takobiTagulla73181
  TimoBollJamusKwallon TeburAzurfa73181
  Yeong-MinGoKorea ta KuduBaseballZinare73182
  RebeccaRomeroBurtaniyaTseren KekunaZinare73182
  ZhouSuhongChinaKwallon RagaTagulla73182
  RodicaFlorea-ŞerbanRomaniaTukin KwalekwaleTagulla73183
  LotteFriisDenmarkLinkayaTagulla73183
  JaimeHippAmurkaSukuwar RuwaAzurfa73183
  ZacPurchaseBurtaniyaTukin KwalekwaleZinare73184
  VladislavFrolovRashaGuje-gujeTagulla73184
  IainBrambellCanadaTukin KwalekwaleTagulla73185
  MikeLewisCanadaTukin KwalekwaleTagulla73185
  LiamParsonsCanadaTukin KwalekwaleTagulla73185
  ChristineMagnusonAmurkaLinkayaAzurfa73185
  AllisonSchmittAmurkaLinkayaTagulla73185
  ChristineMagnusonAmurkaLinkayaAzurfa73185
  VenusWilliamsAmurkaTenisZinare73185
  AlexSchwazerItaliyaGuje-gujeZinare73185
  Annemariekevan RumptHolandTukin KwalekwaleAzurfa73186
  LiuYananChinaKwallon RagaTagulla73186
  LiJuanChinaKwallon RagaTagulla73187
  Walewska BrazilKwallon RagaZinare73190
  Godfrey KhotsoMokoenaAfirka ta KuduGuje-gujeAzurfa73190
  AnetaPastuszka-KoniecznaPolandTseren KwalekwaleAzurfa74167
  ManucharK'virk'eliaGeorgiaKokawaZinare74170
  CarlosNevadoJamusKwallon GoraZinare74171
  NahoEmotoJapanSoftballZinare74171
  SergioAgüeroArgentinaKwallon kafaZinare74172
  Karoline DyhreBreivangNorwayKwallon HannuZinare74172
  Kari MetteJohansenNorwayKwallon HannuZinare74172
  SoslanTigiyevUzbekistanKokawaAzurfa74172
  PabloZabaletaArgentinaKwallon kafaZinare74174
  TimoWeßJamusKwallon GoraZinare74175
  YavorYanakievBulgariaKokawaTagulla74175
  AndrejusZadneprovskisLithuaniaGuje-guje da tsalle-tsalleTagulla74176
  MaLinChinaKwallon TeburZinare74176
  MaLinChinaKwallon TeburZinare74176
  MuradGaydarovBelarusKokawaTagulla74176
  McLainWardAmurkaWasan DawakiZinare74177
  KirilTerzievBulgariaKokawaTagulla74177
  PangWeiChinaHarbiZinare74178
  ChangYongxiangChinaKokawaAzurfa74178
  ChristopheGuénotFaransaKokawaTagulla74178
  Lucas BrazilKwallon kafaTagulla74179
  BirgitPrinzJamusKwallon kafaTagulla74179
  YulieskiGourrielCubaBaseballAzurfa74180
  SarahSiegelaarHolandTukin KwalekwaleAzurfa74180
  BuvaisaSaytiyevRashaKokawaZinare74180
  Hyo-JeongLeeKorea ta KuduBadmintonAzurfa74181
  Hyo-JeongLeeKorea ta KuduBadmintonZinare74181
  Luis MiguelRodríguezCubaBaseballAzurfa74181
  MarkHunterBurtaniyaTukin KwalekwaleZinare74181
  EnikoBarabasRomaniaTukin KwalekwaleTagulla74181
  StevenBurkeBurtaniyaTseren KekunaTagulla74183
  Tae-HwanParkKorea ta KuduLinkayaAzurfa74183
  Tae-HwanParkKorea ta KuduLinkayaZinare74183
  NelsonÉvoraPortugalGuje-gujeZinare74183
  Jan PeterPeckoltJamusTagulla74184
  Paula BrazilKwallon RagaZinare74184
  JurajTarrSlovakiaTseren KwalekwaleAzurfa74190
  NadezhdaYevstyukhinaRashaDaga NauyiTagulla75164
  CaoLeiChinaDaga NauyiZinare75168
  Gi-ChunWangKorea ta KuduJudoAzurfa75171
  EzequielLavezziArgentinaKwallon kafaZinare75173
  LindseyBergAmurkaKwallon RagaAzurfa75173
  Geun-UJeongKorea ta KuduBaseballZinare75174
  KaraLawsonAmurkaKwallon KwandoZinare75175
  GiorvisDuvergelCubaBaseballAzurfa75175
  ArturAivazianUkraineHarbiZinare75175
  AllaVazheninaKazakhstanDaga NauyiAzurfa75175
  DenysYurchenkoUkraineGuje-gujeTagulla75175
  PavolHochschornerSlovakiaTseren KwalekwaleZinare75176
  TomaszMotykaPolandWasan takobiAzurfa75176
  JuanGarcíaSpainKwallon HannuTagulla75176
  RobHammondAustraliaKwallon GoraTagulla75176
  DavidGuestAustraliaKwallon GoraTagulla75177
  BairBadyonovRashaHarbin kibauTagulla75178
  NicoleBarnhartAmurkaKwallon kafaZinare75178
  KimWilloughbyAmurkaKwallon RagaAzurfa75178
  RobertAndrzejukPolandWasan takobiAzurfa75179
  LiamDe YoungAustraliaKwallon GoraTagulla75179
  EmilioCorrea, Jr.CubaDambeAzurfa75180
  AdamWierciochPolandWasan takobiAzurfa75180
  ErikVendtAmurkaLinkayaZinare75180
  HeatherPetriAmurkaSukuwar RuwaAzurfa75180
  NaokiTsukaharaJapanGuje-gujeTagulla75180
  RodoslawZawrotniakPolandWasan takobiAzurfa75181
  EmmanuelEkpoNajeriyaKwallon kafaAzurfa75181
  DarrenSutherlandIrelandDambeTagulla75182
  VijenderSinghIndiaDambeTagulla75182
  JuanRiquelmeArgentinaKwallon kafaZinare75182
  MaritFrafjordNorwayKwallon HannuZinare75182
  FergusKavanaghAustraliaKwallon GoraTagulla75182
  StephanieSchillerJamusTukin KwalekwaleTagulla75182
  NienkeKingmaHolandTukin KwalekwaleAzurfa75182
  EmmanuelCallanderTrinidad da TobagoGuje-gujeAzurfa75182
  PennyTaylorAustraliaKwallon KwandoAzurfa75183
  KeethSmartAmurkaWasan takobiAzurfa75183
  MarkKnowlesAustraliaKwallon GoraTagulla75183
  AnnaMickelson-CumminsAmurkaTukin KwalekwaleZinare75183
  YangHaoChinaKwallon RagaTagulla75183
  FengKunChinaKwallon RagaTagulla75183
  KestonBledmanTrinidad da TobagoGuje-gujeAzurfa75183
  JulienPilletFaransaWasan takobiZinare75184
  DavidAlegreSpainKwallon GoraAzurfa75184
  MadsRasmussenDenmarkTukin KwalekwaleTagulla75184
  SantiagoLangeArgentinaTagulla75184
  TakuroFujiiJapanLinkayaTagulla75184
  JamesWilliamsAmurkaWasan takobiAzurfa75185
  FemiAjiloreNajeriyaKwallon kafaAzurfa75185
  EskildEbbesenDenmarkTukin KwalekwaleZinare75185
  JonBeareCanadaTukin KwalekwaleTagulla75185
  ChristianReitzJamusHarbiTagulla75185
  Iefkevan BelkumHolandSukuwar RuwaZinare75185
  MeikeDe NooyHolandSukuwar RuwaZinare75185
  JonderMartínezCubaBaseballAzurfa75187
  MadsAndersenDenmarkTukin KwalekwaleZinare75187
  BorisSteimetzFaransaLinkayaAzurfa75187
  LauraSummertonAustraliaKwallon KwandoAzurfa75189
  XueChenChinaKwallon Ragar Bakin TekuTagulla75189
  ManZhongChinaWasan takobiZinare75190
  KimberlyGlassAmurkaKwallon RagaAzurfa75190
  JanFrodenoJamusZinare75193
  XuYunliChinaKwallon RagaTagulla75196
  AliciaMcCormackAustraliaSukuwar RuwaTagulla76167
  GlennAshbyAustraliaAzurfa76170
  AlexandreDespatieCanadaWasan DurgeAzurfa76173
  Else-MartheSørlieNorwayKwallon HannuZinare76177
  DebbieFloodBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa76177
  JaroslavVolfJamhuriyar CzechTseren KwalekwaleAzurfa76178
  XavierRibasSpainKwallon GoraAzurfa76178
  CarolineEvers-SwindellNew ZealandTukin KwalekwaleZinare76178
  AnnieVernonBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa76179
  Sassá BrazilKwallon RagaZinare76179
  NobuharuAsaharaJapanGuje-gujeTagulla76179
  Hernanes BrazilKwallon kafaTagulla76180
  Ronaldinho BrazilKwallon kafaTagulla76180
  MichaelMathieuBahamasGuje-gujeAzurfa76180
  RodrigoGarzaSpainKwallon GoraAzurfa76182
  Carol BrazilKwallon RagaZinare76182
  JamesDeGaleBurtaniyaDambeZinare76183
  KatjaNybergNorwayKwallon HannuZinare76183
  LyudmilaPostnovaRashaKwallon HannuAzurfa76183
  ThomasLurzJamusLinkayaTagulla76183
  LouisSmithBurtaniyaTsalle-tsalleTagulla76184
  JoanneJacksonBurtaniyaLinkayaTagulla76184
  Gyeong-MoParkKorea ta KuduHarbin kibauAzurfa76185
  Gyeong-MoParkKorea ta KuduHarbin kibauZinare76185
  TamikaCatchingsAmurkaKwallon KwandoZinare76185
  IanMillarCanadaWasan DawakiAzurfa76185
  DenisAlekseyevRashaGuje-gujeTagulla76185
  MichaelFærk ChristensenDenmarkTseren KekunaAzurfa76186
  PaulManningBurtaniyaTseren KekunaZinare76189
   BrazilKwallon kafaTagulla76189
  Bruninho BrazilKwallon RagaAzurfa76190
  Murilo BrazilKwallon RagaAzurfa76190
  Fabiana BrazilKwallon RagaZinare76193
  TatyanaShchyegolevaRashaKwallon KwandoTagulla76195
  WilliamFox-PittBurtaniyaWasan DawakiTagulla76195
  DanilaIzotovRashaLinkayaAzurfa76195
  Jae-HyokSaKorea ta KuduDaga NauyiZinare77165
  GevorgDavtyanArmeniaDaga NauyiTagulla77165
  LiHongliChinaDaga NauyiAzurfa77168
  MattEmmonsAmurkaHarbiAzurfa77172
  VincentHancockAmurkaHarbiZinare77172
  WillSimpsonAmurkaWasan DawakiZinare77173
  YangXiuliChinaJudoZinare77173
  Jong-UkLeeKorea ta KuduBaseballZinare77176
  XueTanChinaWasan takobiAzurfa77176
  Ânderson BrazilKwallon kafaTagulla77176
  RumyanaDzhadzharova-NeykovaBulgariaTukin KwalekwaleZinare77177
  MikeKoploveAmurkaBaseballTagulla77178
  JustineSmethurstAustraliaSoftballTagulla77178
  EddieTubauSpainKwallon GoraAzurfa77180
  MichelleGueretteAmurkaTukin KwalekwaleAzurfa77180
  SergeyUleginRashaTseren KwalekwaleAzurfa77181
  MickaëlBourgainFaransaTseren KekunaTagulla77181
  MickaëlBourgainFaransaTseren KekunaAzurfa77181
  OliverKornJamusKwallon GoraZinare77181
  ChrisPaulAmurkaKwallon KwandoZinare77183
  TangBinChinaTukin KwalekwaleZinare77183
  AlekseyVerbovRashaKwallon RagaTagulla77183
  JessicaSteffensAmurkaSukuwar RuwaAzurfa77183
  Luis MiguelNavasCubaBaseballAzurfa77184
  MatthewWellsAustraliaKwallon GoraTagulla77184
  KathrinBoronJamusTukin KwalekwaleTagulla77184
  JennieFinchAmurkaSoftballAzurfa77185
  JiangLinChinaHarbin kibauTagulla77186
  VioricaSusanuRomaniaTukin KwalekwaleZinare77186
  VioricaSusanuRomaniaTukin KwalekwaleTagulla77186
  ChristianSüßJamusKwallon TeburAzurfa77186
  HéctorOlivera Jr.CubaBaseballAzurfa77187
  SvetlanaAbrosimovaRashaKwallon KwandoTagulla77188
  YevgenyLagunovRashaLinkayaAzurfa77188
  ZhangLinChinaLinkayaAzurfa77189
  AdielPalmaCubaBaseballAzurfa77190
  BradleyWigginsBurtaniyaTseren KekunaZinare77190
  BradleyWigginsBurtaniyaTseren KekunaZinare77190
  LaurenWengerAmurkaSukuwar RuwaAzurfa77191
  DavidNevilleAmurkaGuje-gujeTagulla77193
  DavidNevilleAmurkaGuje-gujeZinare77193
  LisaLeslieAmurkaKwallon KwandoZinare77196
  StéphaniePossamaiFaransaJudoTagulla78172
  OndřejŠtěpánekJamhuriyar CzechTseren KwalekwaleAzurfa78173
  ArielPestanoCubaBaseballAzurfa78175
  ChineduOgbukeNajeriyaKwallon kafaAzurfa78175
  NatashaWatleyAmurkaSoftballAzurfa78175
  YipsiMorenoCubaGuje-gujeAzurfa78175
  ChristinaObergföllJamusGuje-gujeTagulla78175
  AmbruseVanzekinNajeriyaKwallon kafaAzurfa78176
  Jin-ManParkKorea ta KuduBaseballZinare78177
  Chang-HwanLeeKorea ta KuduHarbin kibauZinare78178
  YangWenjunChinaTseren KwalekwaleZinare78178
  WalterPérezArgentinaTseren KekunaZinare78178
  GeorginaEvers-SwindellNew ZealandTukin KwalekwaleZinare78178
  MichaëlGuigouFaransaKwallon HannuZinare78179
  GiampoieroPastoreItaliyaWasan takobiTagulla78180
  RocOlivaSpainKwallon GoraAzurfa78180
  Jae-BeomKimKorea ta KuduJudoAzurfa78180
  PaulGoodisonBurtaniyaZinare78180
  Won-SamJangKorea ta KuduBaseballZinare78181
  ShaneRoseAustraliaWasan DawakiAzurfa78181
  KikoFábregasSpainKwallon GoraAzurfa78182
  WuYouChinaTukin KwalekwaleAzurfa78182
  GaoYulanChinaTukin KwalekwaleAzurfa78182
  DianaTaurasiAmurkaKwallon KwandoZinare78183
  TobiasHaukeJamusKwallon GoraZinare78183
  PolAmatSpainKwallon GoraAzurfa78183
  Marcelinho BrazilKwallon RagaAzurfa78183
  MarliesSmuldersHolandTukin KwalekwaleAzurfa78184
  Escadinha BrazilKwallon RagaAzurfa78184
  AntonKokorinRashaGuje-gujeTagulla78184
  ToniTaulerSpainTseren KekunaAzurfa78185
  WestleyGoughNew ZealandTseren KekunaTagulla78185
  ManuelaLutzeJamusTukin KwalekwaleTagulla78185
  EdClancyBurtaniyaTseren KekunaZinare78186
  MikhailPolishchukRashaLinkayaAzurfa78186
  NataliyaVodopyanovaRashaKwallon KwandoTagulla78188
  DavidFlorenceBurtaniyaTseren KwalekwaleAzurfa78188
  JesseSergentNew ZealandTseren KekunaTagulla78188
  MatteoTagliariolItaliyaWasan takobiZinare78188
  MatteoTagliariolItaliyaWasan takobiTagulla78188
  RobertScheidtBrazilAzurfa78188
  EamonSullivanAustraliaLinkayaAzurfa78189
  EamonSullivanAustraliaLinkayaTagulla78189
  EamonSullivanAustraliaLinkayaAzurfa78189
  DiegoConfalonieriItaliyaWasan takobiTagulla78190
  AlfredoRotaItaliyaWasan takobiTagulla78190
  OladapoOlufemiNajeriyaKwallon kafaAzurfa78190
  CandaceParkerAmurkaKwallon KwandoZinare78193
  BrendaVillaAmurkaSukuwar RuwaAzurfa79163
  MichalRiszdorferSlovakiaTseren KwalekwaleAzurfa79176
  PromiseIsaacNajeriyaKwallon kafaAzurfa79178
  ElsieWindesAmurkaSukuwar RuwaAzurfa79178
  ReggieWitherspoonAmurkaGuje-gujeZinare79178
  MauroNespoliItaliyaHarbin kibauAzurfa79180
  KatieSmithAmurkaKwallon KwandoZinare79180
  OnyekachiApamNajeriyaKwallon kafaAzurfa79180
  VictorObinnaNajeriyaKwallon kafaAzurfa79180
  MargaretHoelzerAmurkaLinkayaTagulla79180
  MargaretHoelzerAmurkaLinkayaAzurfa79180
  MargaretHoelzerAmurkaLinkayaAzurfa79180
  IbrahimCamejoCubaGuje-gujeTagulla79180
  AndreaFacchinItaliyaTseren KwalekwaleTagulla79182
  StanislasWawrinkaSwitzerlandTenisZinare79182
  HadjSayed BonehkohalIranTaekwondoZinare79182
  JinZiweiChinaTukin KwalekwaleZinare79183
  AnnaGoodaleAmurkaTukin KwalekwaleZinare79183
  CarolineLindAmurkaTukin KwalekwaleZinare79183
  IoanaPapucRomaniaTukin KwalekwaleTagulla79183
  DavidPayneAmurkaGuje-gujeAzurfa79183
  NorbertoGonzálezCubaBaseballAzurfa79184
  InnaSuslinaRashaKwallon HannuAzurfa79184
  AlbertSalaSpainKwallon GoraAzurfa79185
  LindsaySchoopAmurkaTukin KwalekwaleZinare79185
  SimonAspelinSwedenTenisAzurfa79185
  BetseyArmstrongAmurkaSukuwar RuwaAzurfa79185
  MarcRyanNew ZealandTseren KekunaTagulla79186
  TravisBrooksAustraliaKwallon GoraTagulla79186
  EdvinasKrungolcasLithuaniaGuje-guje da tsalle-tsalleAzurfa79187
  ZhuGuoChinaTaekwondoTagulla79187
  FrankOstholtJamusWasan DawakiZinare79188
  SusanFranciaAmurkaTukin KwalekwaleZinare79188
  CatOstermanAmurkaSoftballAzurfa79188
  MahiedineMekhissi-BenabbadFaransaGuje-gujeAzurfa79190
  YevgeniyLukyanenkoRashaGuje-gujeAzurfa79190
  WaltonEllerAmurkaHarbiZinare79191
  FabienGilotFaransaLinkayaAzurfa79192
  GustavLarssonSwedenTseren KekunaAzurfa79194
  Thaísa BrazilKwallon RagaZinare79196
  DexterFowlerAmurkaBaseballTagulla79198
  Gyeong-MiJeongKorea ta KuduJudoTagulla80169
  Mariekevan den HamHolandSukuwar RuwaZinare80169
  MiaSantoromitoAustraliaSukuwar RuwaTagulla80169
  EduardoParetCubaBaseballAzurfa80170
  FrancescoD'AnielloItaliyaHarbiAzurfa80170
  MichelEnríquezCubaBaseballAzurfa80175
  WalterDixAmurkaGuje-gujeTagulla80175
  WalterDixAmurkaGuje-gujeTagulla80175
  AlfredoDespaigneCubaBaseballAzurfa80177
  JasonKennyBurtaniyaTseren KekunaAzurfa80177
  JasonKennyBurtaniyaTseren KekunaZinare80177
  VladimirIsakovRashaHarbiTagulla80178
  NoekiKleinHolandSukuwar RuwaZinare80179
  MariyaAbakumovaRashaGuje-gujeAzurfa80179
  BelindaSnellAustraliaKwallon KwandoAzurfa80180
  HeHanbinChinaBadmintonTagulla80180
  DmitryLarionovRashaTseren KwalekwaleTagulla80180
  ArnaudTournantFaransaTseren KekunaAzurfa80180
  AlekseyMarkovRashaTseren KekunaTagulla80180
  DiegoOcchiuzziItaliyaWasan takobiTagulla80180
  KariGrimsbøNorwayKwallon HannuZinare80180
  PhilipWitteJamusKwallon GoraZinare80180
  ThomasJohanssonSwedenTenisAzurfa80180
  NiklasMeinertJamusKwallon GoraZinare80181
  FranciscoCortésSpainKwallon GoraAzurfa80181
  FuHaifengChinaBadmintonAzurfa80182
  Eirik VeråsLarsenNorwayTseren KwalekwaleAzurfa80182
  LucAbaloFaransaKwallon HannuZinare80182
  SturlaÁsgeirssonIcelandKwallon HannuAzurfa80182
  XiAihuaChinaTukin KwalekwaleZinare80182
  KellyHardieAustraliaSoftballTagulla80182
  BarboraŠpotákováJamhuriyar CzechGuje-gujeZinare80182
  KimWraaeDenmarkTseren KwalekwaleAzurfa80183
  AnnaBebingtonBurtaniyaTukin KwalekwaleTagulla80183
  KatherineGraingerBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa80183
  SimonaStrimbeschi-MuşatRomaniaTukin KwalekwaleTagulla80183
  AdamPineAustraliaLinkayaAzurfa80183
  TanieleGofersAustraliaSukuwar RuwaTagulla80183
  RaúlLópezSpainKwallon KwandoAzurfa80184
  AndreasIhleJamusTseren KwalekwaleZinare80184
  MaxMüllerJamusKwallon GoraZinare80185
  YekaterinaKhodatovich-KarstenBelarusTukin KwalekwaleTagulla80185
  ZhangYangyangChinaTukin KwalekwaleZinare80185
  RafaelNadalSpainTenisZinare80185
  RogerFedererSwitzerlandTenisZinare80185
  OgonnaNnamaniAmurkaKwallon RagaAzurfa80185
  Sang-EunOKorea ta KuduKwallon TeburTagulla80186
  LoganTomAmurkaKwallon RagaAzurfa80186
  MartinIbsenDenmarkZinare80188
  GrantBritsAustraliaLinkayaTagulla80188
  RichardThompsonTrinidad da TobagoGuje-gujeAzurfa80188
  RichardThompsonTrinidad da TobagoGuje-gujeAzurfa80188
  Emanuel BrazilKwallon Ragar Bakin TekuTagulla80190
  UlrichRobeiriFaransaWasan takobiZinare80190
  DeleAdeleyeNajeriyaKwallon kafaAzurfa80190
  Alexander DaleOenNorwayLinkayaAzurfa80190
  NovakĐokovićSerbiaTenisTagulla80190
  StevenLopezAmurkaTaekwondoTagulla80191
  DayronRoblesCubaGuje-gujeZinare80191
  SamBewleyNew ZealandTseren KekunaTagulla80192
  AlexSilvaBrazilKwallon kafaTagulla80192
  OussamaMellouliTunisiaLinkayaZinare80192
  RyanCochraneCanadaLinkayaTagulla80192
  BorisSansonFaransaWasan takobiZinare80193
  CésarCielo FilhoBrazilLinkayaZinare80195
  CésarCielo FilhoBrazilLinkayaTagulla80195
  GermaineMasonBurtaniyaGuje-gujeAzurfa80195
  MauroSarmientoItaliyaTaekwondoAzurfa80196
  KiyofumiNagaiJapanTseren KekunaTagulla81175
  QiuJianChinaHarbiZinare81176
  YerkebulanShynaliyevKazakhstanDambeTagulla81178
  RomanHontiukUkraineJudoTagulla81178
  CassiePattenBurtaniyaLinkayaTagulla81178
  TiagoCamiloBrazilJudoTagulla81180
  DoinaIgnatRomaniaTukin KwalekwaleTagulla81181
  XavierFernándezSpainAzurfa81181
  FabianCancellaraSwitzerlandTseren KekunaZinare81186
  FabianCancellaraSwitzerlandTseren KekunaAzurfa81186
  SolomonOkoronkwoNajeriyaKwallon kafaAzurfa81186
  KennyEganIrelandDambeAzurfa81187
  TinaThompsonAmurkaKwallon KwandoZinare81188
  ZhangXiaopingChinaDambeZinare81188
  TonyJeffriesBurtaniyaDambeTagulla81188
  TorstenEckbrettJamusTseren KwalekwaleTagulla81188
  DavidDaviesBurtaniyaLinkayaAzurfa81188
  LászlóCseh, Jr.HungaryLinkayaAzurfa81190
  LászlóCseh, Jr.HungaryLinkayaAzurfa81190
  LászlóCseh, Jr.HungaryLinkayaAzurfa81190
  PabloPrigioniArgentinaKwallon KwandoTagulla81191
  FrancesHoughtonBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa81193
  CarynDaviesAmurkaTukin KwalekwaleZinare81193
  AlekseyAlipovRashaHarbiTagulla82176
  TanZongliangChinaHarbiAzurfa82178
  RonaldRauheJamusTseren KwalekwaleAzurfa82179
  GrantSchubertAustraliaKwallon GoraTagulla82180
  OleBischofJamusJudoZinare82180
  Min-JaeKimKorea ta KuduBaseballZinare82181
  OlubayoAdefemiNajeriyaKwallon kafaAzurfa82181
  ThomasHallCanadaTseren KwalekwaleTagulla82182
  FernandoGonzálezChileTenisAzurfa82182
  SeimoneAugustusAmurkaKwallon KwandoZinare82185
  AshDelaneyAustraliaLinkayaAzurfa82185
  DwightThomasJamaicaGuje-gujeZinare82185
  Dong-MinChaKorea ta KuduTaekwondoZinare82187
  SteveHookerAustraliaGuje-gujeZinare82187
  PeterHochschornerSlovakiaTseren KwalekwaleZinare82188
  MacConeCanadaWasan DawakiAzurfa82188
  GarrettWeber-GaleAmurkaLinkayaZinare82188
  GarrettWeber-GaleAmurkaLinkayaZinare82188
  LaShawnMerrittAmurkaGuje-gujeZinare82188
  LaShawnMerrittAmurkaGuje-gujeZinare82188
  VasilijŽbogarSlovaniaAzurfa82190
  JenniferJoinesAmurkaKwallon RagaAzurfa82191
  LeevanSandsBahamasGuje-gujeTagulla82191
  RogerKlugeJamusTseren KekunaAzurfa82192
  StefanoCarozzoItaliyaWasan takobiTagulla82193
  GrégoryMalletFaransaLinkayaAzurfa82196
  AleksandrSukhorukovRashaLinkayaAzurfa82198
  TayyibaHaneefAmurkaKwallon RagaAzurfa82200
  VíctorTomásSpainKwallon HannuTagulla83176
  AlekseyAbalmasovBelarusTseren KwalekwaleZinare83180
  GemmaBeadsworthAustraliaSukuwar RuwaTagulla83180
  BryanClayAmurkaGuje-gujeZinare83180
  RohaneeCoxAustraliaKwallon KwandoAzurfa83182
  Taek-GeunLeeKorea ta KuduBaseballZinare83182
  ZhangWenxiuChinaGuje-gujeTagulla83182
  NataliyaShipilovaRashaKwallon HannuAzurfa83184
  AlexFábregasSpainKwallon GoraAzurfa83184
  TakeshiMatsudaJapanLinkayaTagulla83184
  YuliyaBichikBelarusTukin KwalekwaleTagulla83185
  HaydenRoulstonNew ZealandTseren KekunaAzurfa83186
  HaydenRoulstonNew ZealandTseren KekunaTagulla83186
  Gwang-HyeonKimKorea ta KuduBaseballZinare83187
  Guðjón ValurSigurðssonIcelandKwallon HannuAzurfa83187
  DiegoAlvesBrazilKwallon kafaTagulla83188
  ArturLitvinchukBelarusTseren KwalekwaleZinare83189
  EmmaRandallAustraliaKwallon KwandoAzurfa83190
  AndreyKrauchankaBelarusGuje-gujeAzurfa83191
  AndreyMoiseyevRashaGuje-guje da tsalle-tsalleZinare83195
  AndreySilnovRashaGuje-gujeZinare83198
  YaroslavRybakovRashaGuje-gujeTagulla83198
  YusupAbdusalomovTajikistanKokawaAzurfa84170
  RevazMindorashviliGeorgiaKokawaZinare84175
  TarasDankoUkraineKokawaTagulla84177
  NazmiAvlucaTurkiyyaKokawaTagulla84177
  GeorgyKetoyevRashaKokawaTagulla84178
  VicyohandriOdelínCubaBaseballAzurfa84179
  AndreaMinguzziItaliyaKokawaZinare84179
  NatalieGoldaAmurkaSukuwar RuwaAzurfa84180
  ZoltánFodorHungaryKokawaAzurfa84180
  CarlosPérezSpainTseren KwalekwaleZinare84182
  GrégoryBaugéFaransaTseren KekunaAzurfa84183
  JasonRogersAmurkaWasan takobiAzurfa84183
  OscarUstariArgentinaKwallon kafaZinare84183
  FlorianKellerJamusKwallon GoraZinare84183
  MarkGangloffAmurkaLinkayaZinare84183
  DeLishaMilton-JonesAmurkaKwallon KwandoZinare84185
  ColinSmithBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa84185
  AndraeWilliamsBahamasGuje-gujeAzurfa84185
  LeithBrodieAustraliaLinkayaTagulla84187
  LeithBrodieAustraliaLinkayaTagulla84187
  ErikVlčekSlovakiaTseren KwalekwaleAzurfa84188
  NiklausSchurtenbergerSwitzerlandWasan DawakiTagulla84188
  AlbertRocasSpainKwallon HannuTagulla84188
  DanielleScott-ArrudaAmurkaKwallon RagaAzurfa84188
  AngeloTaylorAmurkaGuje-gujeZinare84188
  KerronClementAmurkaGuje-gujeAzurfa84188
  AngeloTaylorAmurkaGuje-gujeZinare84188
  KerronClementAmurkaGuje-gujeZinare84188
  RolineRepelaer van DrielHolandTukin KwalekwaleAzurfa84189
  HollieGrimaAustraliaKwallon KwandoAzurfa84190
  ArmanChilmanovKazakhstanTaekwondoTagulla84190
  HuguesDuboscqFaransaLinkayaTagulla84191
  HuguesDuboscqFaransaLinkayaTagulla84191
  RudyFernándezSpainKwallon KwandoAzurfa84195
  LuYongChinaDaga NauyiZinare85172
  AndreyRybakovBelarusDaga NauyiAzurfa85172
  Tigran V.MartirosyanArmeniaDaga NauyiTagulla85175
  Nathalie ZuSayn WittgensteinDenmarkWasan DawakiTagulla85176
  GyörgyKozmannHungaryTseren KwalekwaleTagulla85179
  StaceyPorterAustraliaSoftballTagulla85179
  SantiFreixaSpainKwallon GoraAzurfa85181
  AdamVan KoeverdenCanadaTseren KwalekwaleAzurfa85182
  Suk-MinYoonKorea ta KuduBaseballZinare85184
  NatalieTitcumeAustraliaSoftballTagulla85184
  DavidDavisSpainKwallon HannuTagulla85185
  AnnaKareyevaRashaKwallon HannuAzurfa85185
  AlexanderMayetaCubaBaseballAzurfa85186
  AksanaMiankovaBelarusGuje-gujeZinare85186
  AshleyCallusAustraliaLinkayaTagulla85188
  JeromeJeannetFaransaWasan takobiZinare85190
  JoëlAbatiFaransaKwallon HannuZinare85190
  NataliyaGelakhBelarusTukin KwalekwaleTagulla85190
  WangLiqinChinaKwallon TeburTagulla85192
  WangLiqinChinaKwallon TeburZinare85192
  Giba BrazilKwallon RagaAzurfa85192
  FabriceJeannetFaransaWasan takobiAzurfa85193
  FabriceJeannetFaransaWasan takobiZinare85193
  NikitaLobintsevRashaLinkayaAzurfa85193
  FedericoFazioArgentinaKwallon kafaZinare85195
  DrewGinnAustraliaTukin KwalekwaleZinare85195
  LaurenJacksonAustraliaKwallon KwandoAzurfa85196
  IrinaOsipovaRashaKwallon KwandoTagulla85196
  VadimKhamuttskikhRashaKwallon RagaTagulla85196
  ArkadyVyachaninRashaLinkayaTagulla85200
  ArkadyVyachaninRashaLinkayaTagulla85200
  YekaterinaLisinaRashaKwallon KwandoTagulla85202
  MariyaStepanovaRashaKwallon KwandoTagulla85203
  MaksimMikhaylovRashaKwallon RagaTagulla85203
  Rodrigão BrazilKwallon RagaAzurfa85205
  SophieDodémontFaransaHarbin kibauTagulla86173
  AttilaVajdaHungaryTseren KwalekwaleZinare86177
  YoandriUrgellésCubaBaseballAzurfa86178
  BrianBardenAmurkaBaseballTagulla86180
  ShawnCrawfordAmurkaGuje-gujeAzurfa86181
  DavidCalSpainTseren KwalekwaleAzurfa86183
  DavidCalSpainTseren KwalekwaleAzurfa86183
  OlivierGiraultFaransaKwallon HannuZinare86183
  Dong-HyeonImKorea ta KuduHarbin kibauZinare86184
  YadierPedrosoCubaBaseballAzurfa86184
  AldoMontanoItaliyaWasan takobiTagulla86184
  PaoloQuinterosArgentinaKwallon KwandoTagulla86185
  JasonDonaldAmurkaBaseballTagulla86185
  Renan BrazilKwallon kafaTagulla86187
  SnorriGuðjónssonIcelandKwallon HannuAzurfa86187
  ScottFrandsenCanadaTukin KwalekwaleAzurfa86188
  ElleLoganAmurkaTukin KwalekwaleZinare86188
  FrédBousquetFaransaLinkayaAzurfa86188
  HenriHäkkinenFinlandHarbiTagulla86189
  RickyRubioSpainKwallon KwandoAzurfa86190
  MoritzFürsteJamusKwallon GoraZinare86190
  SergioRomeroArgentinaKwallon kafaZinare86191
  DavidWaltersAmurkaLinkayaZinare86191
  PeterVarellasAmurkaSukuwar RuwaAzurfa86191
  IanCrockerAmurkaLinkayaZinare86193
  MarinaKuzinaRashaKwallon KwandoTagulla86195
  UsainBoltJamaicaGuje-gujeZinare86196
  UsainBoltJamaicaGuje-gujeZinare86196
  UsainBoltJamaicaGuje-gujeZinare86196
  ScottTouzinskyAmurkaKwallon RagaZinare86198
  AlexeiBellCubaBaseballAzurfa87176
  ToreBrovoldNorwayHarbiAzurfa87176
  EzequielGarayArgentinaKwallon kafaZinare87182
  PhilippZellerJamusKwallon GoraZinare87183
  DesAbbottAustraliaKwallon GoraTagulla87184
  ClaytonFredericksAustraliaWasan DawakiAzurfa87185
  JulienDesprésFaransaTukin KwalekwaleTagulla87187
  StephenLambertAustraliaKwallon GoraTagulla87188
  RyanLochteAmurkaLinkayaZinare87188
  RyanLochteAmurkaLinkayaTagulla87188
  RyanLochteAmurkaLinkayaTagulla87188
  RyanLochteAmurkaLinkayaZinare87188
  NicolasNovarroArgentinaKwallon kafaZinare87190
  BevanGeorgeAustraliaKwallon GoraTagulla87190
  JulienBahainFaransaTukin KwalekwaleTagulla87190
  MikeBryanAmurkaTenisTagulla87191
  AndreyBogdanovichBelarusTseren KwalekwaleZinare87193
  RobinBellAustraliaTseren KwalekwaleTagulla87193
  AvardMoncurBahamasGuje-gujeAzurfa87193
  Jose LuisAbajoSpainWasan takobiTagulla87194
  KirkPalmerAustraliaLinkayaTagulla87194
  DorianMorteletteFaransaTukin KwalekwaleTagulla87195
  SergeyGrankinRashaKwallon RagaTagulla87195
  MiloradČavićSerbiaLinkayaAzurfa87198
  LucijaPolavderSlovaniaJudoTagulla88167
  XueHaifengChinaHarbin kibauTagulla88181
  BronwenKnoxAustraliaSukuwar RuwaTagulla88182
  BrendanHansenAmurkaLinkayaZinare88183
  AlexRasmussenDenmarkTseren KekunaAzurfa88185
  LarsenJensenAmurkaLinkayaTagulla88185
  RenéPoulsenDenmarkTseren KwalekwaleAzurfa88187
  Breno BrazilKwallon kafaTagulla88187
  ToddRogersAmurkaKwallon Ragar Bakin TekuZinare88188
  AlexanderGrimmJamusTseren KwalekwaleZinare88188
  Jan-MarcoMontagJamusKwallon GoraZinare88188
  RickyBerensAmurkaLinkayaZinare88188
  TimBrabantsBurtaniyaTseren KwalekwaleTagulla88189
  TimBrabantsBurtaniyaTseren KwalekwaleZinare88189
  PatrickMurphyAustraliaLinkayaTagulla88190
  PatrickMurphyAustraliaLinkayaTagulla88190
  AsafaPowellJamaicaGuje-gujeZinare88190
  MonicaAbbottAmurkaSoftballAzurfa88191
  AdamWrightAmurkaSukuwar RuwaAzurfa88191
  SaúlCraviottoSpainTseren KwalekwaleZinare88192
  Dante BrazilKwallon RagaAzurfa88201
  AmauryLeveauxFaransaLinkayaAzurfa88202
  AmauryLeveauxFaransaLinkayaAzurfa88202
  YarelisBarriosCubaGuje-gujeAzurfa89172
  JaysonNixAmurkaBaseballTagulla89180
  RichardRiszdorferSlovakiaTseren KwalekwaleAzurfa89181
  ChristophZellerJamusKwallon GoraZinare89185
  TimWieskötterJamusTseren KwalekwaleAzurfa89191
  AndrewSmithAustraliaKwallon GoraTagulla89191
  DavidCrawshayAustraliaTukin KwalekwaleZinare89191
  Márcio BrazilKwallon Ragar Bakin TekuAzurfa89192
  PhillipsIdowuBurtaniyaGuje-gujeAzurfa89192
  ScottBrennanAustraliaTukin KwalekwaleZinare89193
  MichalJelińskiPolandTukin KwalekwaleZinare89194
  SuzyBatkovicAustraliaKwallon KwandoAzurfa89195
  ReidPriddyAmurkaKwallon RagaZinare89196
  RileySalmonAmurkaKwallon RagaZinare89197
  SergeyTetyukhinRashaKwallon RagaTagulla89197
  Samuel BrazilKwallon RagaAzurfa89200
  SemyonPoltavskyRashaKwallon RagaTagulla89205
  IlarioDi BuòItaliyaHarbin kibauAzurfa90175
  NataliyaKhoronekoBelarusGuje-gujeAzurfa90180
  Gab-YongJinKorea ta KuduBaseballZinare90182
  NormanBröcklJamusTseren KwalekwaleTagulla90183
  MaximilianLevyJamusTseren KekunaTagulla90183
  HeshamMisbahMasarJudoTagulla90183
  BjörnGoldschmidtJamusTseren KwalekwaleTagulla90184
  IrakliTsirekidzeGeorgiaJudoZinare90184
  Jin-YeongLeeKorea ta KuduBaseballZinare90185
  MengGuanliangChinaTseren KwalekwaleZinare90185
  AleksandrKostoglodRashaTseren KwalekwaleAzurfa90185
  Gi-JuHanKorea ta KuduBaseballZinare90186
  ElierSánchezCubaBaseballAzurfa90186
  YuriyChebanUkraineTseren KwalekwaleTagulla90186
  MārisŠtrombergsLatviaTseren KekunaZinare90186
  AmarBenikhlefAlgeriaJudoAzurfa90186
  NathanTwaddleNew ZealandTukin KwalekwaleTagulla90186
  HyeokGwonKorea ta KuduBaseballZinare90187
  TaylorTeagardenAmurkaBaseballTagulla90187
  CasperJørgensenDenmarkTseren KekunaAzurfa90187
  KévinSireauFaransaTseren KekunaAzurfa90188
  HeatherBownAmurkaKwallon RagaAzurfa90188
  AndreasThorkildsenNorwayGuje-gujeZinare90188
  DanielNarcisseFaransaKwallon HannuZinare90189
  LogiGeirssonIcelandKwallon HannuAzurfa90190
  OksanaRomenskayaRashaKwallon HannuAzurfa90190
  TomJamesBurtaniyaTukin KwalekwaleZinare90190
  AndrewLautersteinAustraliaLinkayaTagulla90190
  AndrewLautersteinAustraliaLinkayaTagulla90190
  AndrewLautersteinAustraliaLinkayaAzurfa90190
  RichLambourneAmurkaKwallon RagaZinare90190
  WangYimeiChinaKwallon RagaTagulla90190
  Norge LuisVeraCubaBaseballAzurfa90191
  Juan CarlosNavarroSpainKwallon KwandoAzurfa90192
  MartinHollsteinJamusTseren KwalekwaleZinare90192
  BjörgvinGustavssonIcelandKwallon HannuAzurfa90192
  LukeDoernerAustraliaKwallon GoraTagulla90192
  AleksandarĆirićSerbiaSukuwar RuwaTagulla90192
  TomStallardBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa90193
  MattRyanAustraliaTukin KwalekwaleAzurfa90194
  DaveCalderCanadaTukin KwalekwaleAzurfa90195
  AlainBernardFaransaLinkayaTagulla90196
  AlainBernardFaransaLinkayaZinare90196
  AlainBernardFaransaLinkayaAzurfa90196
  MattTargettAustraliaLinkayaTagulla90198
  MattTargettAustraliaLinkayaAzurfa90198
  YuryBerezhkoRashaKwallon RagaTagulla90198
  AleksandrVolkovRashaKwallon RagaTagulla90210
  ClementeRussoItaliyaDambeAzurfa91180
  KamiCraigAmurkaSukuwar RuwaAzurfa91180
  RakhimChakhkiyevRashaDambeZinare91183
  JohnGallAmurkaBaseballTagulla91183
  BrandonKnightAmurkaBaseballTagulla91183
  MarcBurnsTrinidad da TobagoGuje-gujeAzurfa91183
  MarekKolbowiczPolandTukin KwalekwaleZinare91185
  TonyAzevedoAmurkaSukuwar RuwaAzurfa91185
  OsmayAcostaCubaDambeTagulla91188
  TimMorehouseAmurkaWasan takobiAzurfa91188
  AntonioPortaArgentinaKwallon KwandoTagulla91190
  KenWallaceAustraliaTseren KwalekwaleZinare91190
  KenWallaceAustraliaTseren KwalekwaleTagulla91190
  JonathanCoefficFaransaTukin KwalekwaleTagulla91190
  RomanPetrushenkoBelarusTseren KwalekwaleTagulla91191
  RomanPetrushenkoBelarusTseren KwalekwaleZinare91191
  ArnórAtlasonIcelandKwallon HannuAzurfa91191
  AaronPeirsolAmurkaLinkayaZinare91191
  AaronPeirsolAmurkaLinkayaAzurfa91191
  AaronPeirsolAmurkaLinkayaZinare91191
  NorbertMadarasHungarySukuwar RuwaZinare91191
  AdamKreekCanadaTukin KwalekwaleZinare91193
  BeauHoopmanAmurkaTukin KwalekwaleTagulla91193
  MichaelPhelpsAmurkaLinkayaZinare91193
  MichaelPhelpsAmurkaLinkayaZinare91193
  MichaelPhelpsAmurkaLinkayaZinare91193
  MichaelPhelpsAmurkaLinkayaZinare91193
  MichaelPhelpsAmurkaLinkayaZinare91193
  MichaelPhelpsAmurkaLinkayaZinare91193
  BenWildman-TobrinerAmurkaLinkayaZinare91193
  MichaelPhelpsAmurkaLinkayaZinare91193
  MichaelPhelpsAmurkaLinkayaZinare91193
  KonradWasielewskiPolandTukin KwalekwaleZinare91194
  SylviaFowlesAmurkaKwallon KwandoZinare91196
  DeontayWilderAmurkaDambeTagulla91201
  PhilDalhausserAmurkaKwallon Ragar Bakin TekuZinare91206
  MarcoGaliazzoItaliyaHarbin kibauAzurfa92178
  Seung-HwanOKorea ta KuduBaseballZinare92178
  JamieStaffBurtaniyaTseren KekunaZinare92178
  SergeiAschwandenSwitzerlandJudoTagulla92181
  Seung-YeopLeeKorea ta KuduBaseballZinare92183
  TomaszWylenzekJamusTseren KwalekwaleTagulla92183
  TomaszWylenzekJamusTseren KwalekwaleAzurfa92183
  ChristianGilleJamusTseren KwalekwaleTagulla92184
  ChristianGilleJamusTseren KwalekwaleAzurfa92184
  LouMarsonAmurkaBaseballTagulla92185
  BenAinslieBurtaniyaZinare92185
  IainPercyBurtaniyaZinare92185
  ChrisHoyBurtaniyaTseren KekunaZinare92186
  ChrisHoyBurtaniyaTseren KekunaZinare92186
  ChrisHoyBurtaniyaTseren KekunaZinare92186
  KevinLightCanadaTukin KwalekwaleZinare92190
  José ManuelCalderónSpainKwallon KwandoAzurfa92191
  Ásgeir ÖrnHallgrímssonIcelandKwallon HannuAzurfa92191
  AlastairHeathcoteBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa92191
  MiguelLa HeraCubaBaseballAzurfa92192
  LutzAltepostJamusTseren KwalekwaleTagulla92193
  AdamKorolPolandTukin KwalekwaleZinare92193
  BobBryanAmurkaTenisTagulla92193
  BrentonRickardAustraliaLinkayaAzurfa92194
  BrentonRickardAustraliaLinkayaAzurfa92194
  GermainChardinFaransaTukin KwalekwaleTagulla92195
  TeroPitkämäkiFinlandGuje-gujeTagulla92195
  ChristianSprengerAustraliaLinkayaAzurfa92196
  BerniRodríguezSpainKwallon KwandoAzurfa92198
  ManuGinóbiliArgentinaKwallon KwandoTagulla92198
  DaoudaKaraboueFaransaKwallon HannuZinare92198
  Maartenvan der WeijdenHolandLinkayaZinare92205
  GiovanniPellieloItaliyaHarbiAzurfa93174
  MattBrownAmurkaBaseballTagulla93182
  BrianDuensingAmurkaBaseballTagulla93183
  JasonTurnerAmurkaHarbiTagulla93183
  MaksimOpalevRashaTseren KwalekwaleZinare93184
  JeremyCummingsAmurkaBaseballTagulla93188
  JeffStevensAmurkaBaseballTagulla93188
  MattWellsBurtaniyaTukin KwalekwaleTagulla93190
  SimoneRaineriItaliyaTukin KwalekwaleAzurfa93190
  DeronWilliamsAmurkaKwallon KwandoZinare93191
  MikeDayAmurkaTseren KekunaAzurfa93191
  J.W.KrumpholzAmurkaSukuwar RuwaAzurfa93191
  DavidOliverAmurkaGuje-gujeTagulla93191
  ThierryOmeyerFaransaKwallon HannuZinare93192
  AntonioScadutoItaliyaTseren KwalekwaleTagulla93193
  DominicSeiterleCanadaTukin KwalekwaleZinare93193
  CédricPatyFaransaKwallon HannuZinare93194
  MattSchnobrichAmurkaTukin KwalekwaleTagulla93196
  KevinHansenAmurkaKwallon RagaZinare93196
  AndréHellerBrazilKwallon RagaAzurfa93199
  JamesByrnesCanadaTukin KwalekwaleZinare93200
  TayshaunPrinceAmurkaKwallon KwandoZinare93206
  IlyaIlyinKazakhstanDaga NauyiZinare94175
  FrederichCepedaCubaBaseballAzurfa94177
  KhadzhimuratAkkayevRashaDaga NauyiTagulla94178
  SzymonKołeckiPolandDaga NauyiAzurfa94181
  ErielSánchezCubaBaseballAzurfa94183
  StefanNimkeJamusTseren KekunaTagulla94186
  AlexanderPeterssonIcelandKwallon HannuAzurfa94186
  RolandoMeriñoCubaBaseballAzurfa94187
  AndrijaPrlainovićSerbiaSukuwar RuwaTagulla94187
  LucaAgamennoniItaliyaTukin KwalekwaleAzurfa94188
  CédricBerrestFaransaTukin KwalekwaleTagulla94191
  JamesMarburgAustraliaTukin KwalekwaleAzurfa94191
  VictorAnichebeNajeriyaKwallon kafaAzurfa94192
  OlafTufteNorwayTukin KwalekwaleZinare94193
  TomLucyBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa94194
  JakeWetzelCanadaTukin KwalekwaleZinare94195
  ÓlafurStefánssonIcelandKwallon HannuAzurfa94196
  NorbertHosnyánszkyHungarySukuwar RuwaZinare94196
  Pierre-JeanPeltierFaransaTukin KwalekwaleTagulla94197
  TomHoffAmurkaKwallon RagaZinare94198
  TamásKásásHungarySukuwar RuwaZinare94200
  AlekseyOstapenkoRashaKwallon RagaTagulla94208
  MoriahVan NormanAmurkaSukuwar RuwaAzurfa95178
  NadezhdaOstapchukBelarusGuje-gujeTagulla95180
  OlenaAntonovaUkraineGuje-gujeTagulla95180
  RaúlEntrerríosSpainKwallon HannuTagulla95185
  FrancisHegertyAustraliaTukin KwalekwaleAzurfa95187
  Hyeon-SuKimKorea ta KuduBaseballZinare95188
  LuigiTarantinoItaliyaWasan takobiTagulla95188
  GuillaumeFlorentFaransaTagulla95189
  Jung-KeunBongKorea ta KuduBaseballZinare95190
  Anderson BrazilKwallon RagaAzurfa95190
  MicahBoydAmurkaTukin KwalekwaleTagulla95191
  PeterVanderkaayAmurkaLinkayaTagulla95193
  PeterVanderkaayAmurkaLinkayaZinare95193
  BenRutledgeCanadaTukin KwalekwaleZinare95194
  PéterBirosHungarySukuwar RuwaZinare95194
  CullenJonesAmurkaLinkayaZinare95195
  AndréNascimentoBrazilKwallon RagaAzurfa95195
  CarlosDelfinoArgentinaKwallon KwandoTagulla95196
  HaydenStoeckelAustraliaLinkayaTagulla95197
  HaydenStoeckelAustraliaLinkayaAzurfa95197
  DánielVargaHungarySukuwar RuwaZinare95200
  JoshInmanAmurkaTukin KwalekwaleTagulla95203
  LloyBallAmurkaKwallon RagaZinare95203
  AleksandrKosaryevRashaKwallon RagaTagulla95203
  XetaqQazyumovAzerbaijanKokawaTagulla96180
  AslanbekKhushtovRashaKokawaZinare96180
  SharvaniMuradovRashaKokawaZinare96182
  MirkoEnglichJamusKokawaAzurfa96184
  TaymurazTigiyevKazakhstanKokawaAzurfa96185
  GiorgiGogshelidzeGeorgiaKokawaTagulla96185
  AsetMambetovKazakhstanKokawaTagulla96186
  DavidKosteleckýJamhuriyar CzechHarbiZinare96190
  TiborBenedekHungarySukuwar RuwaZinare96190
  AdamWheelerAmurkaKokawaTagulla96191
  JüriJaansonEstoniaTukin KwalekwaleAzurfa96192
  JasonKiddAmurkaKwallon KwandoZinare96193
  DwyaneWade, Jr.AmurkaKwallon KwandoZinare96193
  HreidarGuðmundssonIcelandKwallon HannuAzurfa96193
  IngimundurIngimundarsonIcelandKwallon HannuAzurfa96193
  StephenRowbothamBurtaniyaTukin KwalekwaleTagulla96193
  AlexPartridgeBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa96193
  MattLangridgeBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa96195
  YelenaPolyonovaRashaKwallon HannuAzurfa96198
  GrantHackettAustraliaLinkayaAzurfa96198
  GrantHackettAustraliaLinkayaTagulla96198
  ZoltánSzécsiHungarySukuwar RuwaZinare96198
  KyleHamiltonCanadaTukin KwalekwaleZinare96199
  AleksandrKorneyevRashaKwallon RagaTagulla96200
  AlekseyKuleshovRashaKwallon RagaTagulla96206
  V'iacheslavHlazkovUkraineDambeTagulla97189
  KevinJepsenAmurkaBaseballTagulla97190
  FredrikLööfSwedenTagulla97190
  AleksandrBogdanovichBelarusTseren KwalekwaleZinare97191
  GuillaumeGilleFaransaKwallon HannuZinare97192
  DénesVargaHungarySukuwar RuwaZinare97193
  SverreJakobssonIcelandKwallon HannuAzurfa97196
  KleteKellerAmurkaLinkayaZinare97198
  Dong-JuKimKorea ta KuduBaseballZinare98180
  Dae-HyeonJeongKorea ta KuduBaseballZinare98185
  Min-HoGangKorea ta KuduBaseballZinare98185
  Hyeon-JinRyuKorea ta KuduBaseballZinare98187
  BertrandGilleFaransaKwallon HannuZinare98187
  VladaVujasinovićSerbiaSukuwar RuwaTagulla98187
  MattLaPortaAmurkaBaseballTagulla98188
  NateSchierholtzAmurkaBaseballTagulla98188
  SteveWilliamsBurtaniyaTukin KwalekwaleZinare98189
  MerrillMosesAmurkaSukuwar RuwaAzurfa98191
  RickMerloAmurkaSukuwar RuwaAzurfa98191
  ZachRaileyAmurkaAzurfa98192
  WyattAllenAmurkaTukin KwalekwaleTagulla98193
  JasonLezakAmurkaLinkayaTagulla98193
  JasonLezakAmurkaLinkayaZinare98193
  JasonLezakAmurkaLinkayaZinare98193
  CédricBurdetFaransaKwallon HannuZinare98195
  StephenStrasburgAmurkaBaseballTagulla98196
  CameronMcKenzie-McHargAustraliaTukin KwalekwaleAzurfa98196
  José JavierHombradosSpainKwallon HannuTagulla98197
  SimoneVenierItaliyaTukin KwalekwaleAzurfa98197
  MichaelReddAmurkaKwallon KwandoZinare98198
  NathanAdrianAmurkaLinkayaZinare98198
  Gustavo BrazilKwallon RagaAzurfa98203
  RyanMillarAmurkaKwallon RagaZinare98204
  CaseyWeathersAmurkaBaseballTagulla99185
  ChikaChukwumerijeNajeriyaTaekwondoTagulla99190
  TrevorCahillAmurkaBaseballTagulla99193
  BenjaminRondeauFaransaTukin KwalekwaleTagulla99197
  BrunoPradaBrazilAzurfa100185
  AskhatZhitkeyevKazakhstanJudoAzurfa100187
  AleksandarŠapićSerbiaSukuwar RuwaTagulla100188
  RóbertGunnarssonIcelandKwallon HannuAzurfa100190
  HenkGrolHolandJudoTagulla100190
  AndrewTriggs HodgeBurtaniyaTukin KwalekwaleZinare100190
  AlbertoEntrerríosSpainKwallon HannuTagulla100192
  ŽivkoGocićSerbiaSukuwar RuwaTagulla100193
  JonBelausteguiSpainKwallon HannuTagulla100195
  VadimMakhnyovBelarusTseren KwalekwaleTagulla100196
  VadimMakhnyovBelarusTseren KwalekwaleZinare100196
  DemetrioLozanoSpainKwallon HannuTagulla100196
  MaxWeinholdJamusKwallon GoraZinare100196
  TimHuttenAmurkaSukuwar RuwaAzurfa100196
  SlobodanSoroSerbiaSukuwar RuwaTagulla100196
  DavidBarrufetSpainKwallon HannuTagulla100197
  FilipFilipovićSerbiaSukuwar RuwaTagulla100197
  KobeBryantAmurkaKwallon KwandoZinare100198
  LayneBeaubienAmurkaSukuwar RuwaAzurfa100198
  OndrejSynekJamhuriyar CzechTukin KwalekwaleAzurfa100199
  MaheDrysdaleNew ZealandTukin KwalekwaleTagulla100199
  DuncanFreeAustraliaTukin KwalekwaleZinare100200
  GeorgeBridgewaterNew ZealandTukin KwalekwaleTagulla100200
  MalcolmHowardCanadaTukin KwalekwaleZinare100200
  CarlosJiménezSpainKwallon KwandoAzurfa100201
  DanielWalshAmurkaTukin KwalekwaleTagulla100201
  ÁlexMumbrúSpainKwallon KwandoAzurfa100202
  StevenCoppolaAmurkaTukin KwalekwaleTagulla100203
  SeanRooneyAmurkaKwallon RagaZinare100206
  Fábio BrazilKwallon Ragar Bakin TekuAzurfa101204
  IdalysOrtízCubaJudoTagulla102173
  CrystlBustosAmurkaSoftballAzurfa102173
  AndersEkströmSwedenTagulla102181
  TerryTiffeeAmurkaBaseballTagulla102190
  BryanVolpenheinAmurkaTukin KwalekwaleTagulla102191
  DuškoPijetlovićSerbiaSukuwar RuwaTagulla102192
  JakeArrietaAmurkaBaseballTagulla102193
  StephanieBrown-TraftonAmurkaGuje-gujeZinare102193
  NikolaKarabaticFaransaKwallon HannuZinare102195
  VanjaUdovičićSerbiaSukuwar RuwaTagulla102195
  PeterHudnutAmurkaSukuwar RuwaAzurfa102196
  PeteReedBurtaniyaTukin KwalekwaleZinare102198
  Ricardo BrazilKwallon Ragar Bakin TekuTagulla102200
  RossanoGaltarossaItaliyaTukin KwalekwaleAzurfa102200
  AndrésNocioniArgentinaKwallon KwandoTagulla102201
  AlexandrosNikolaidisGirkaTaekwondoAzurfa102201
  MövludMirəliyevAzerbaijanJudoTagulla103183
  NikolaRađenSerbiaSukuwar RuwaTagulla103195
  GabeGardnerAmurkaKwallon RagaZinare103209
  AndrewSimpsonBurtaniyaZinare104185
  BrettAndersonAmurkaBaseballTagulla104193
  TamásMolnárHungarySukuwar RuwaZinare104193
  IkerRomeroSpainKwallon HannuTagulla104196
  DidierDinartFaransaKwallon HannuZinare104197
  RicEgingtonBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa104198
  CarmeloAnthonyAmurkaKwallon KwandoZinare104203
  MattGreversAmurkaLinkayaAzurfa104203
  MattGreversAmurkaLinkayaZinare104203
  MattGreversAmurkaLinkayaZinare104203
  ClayStanleyAmurkaKwallon RagaZinare104205
  ChrisBoshAmurkaKwallon KwandoZinare104208
  AndreyAryamnovBelarusDaga NauyiZinare105172
  TüvshinbayarNaidangiinMongoliaJudoZinare105176
  DmitryKlokovRashaDaga NauyiAzurfa105182
  Seung-JunSongKorea ta KuduBaseballZinare105183
  DmitryLapikovRashaDaga NauyiTagulla105183
  RobertoCammarelleItaliyaDambeZinare105190
  ChristopheKempéFaransaKwallon HannuZinare105193
  JesseSmithAmurkaSukuwar RuwaAzurfa105193
  LeonardoGutiérrezArgentinaKwallon KwandoTagulla105200
  TamásVargaHungarySukuwar RuwaZinare105201
  DavidLeeAmurkaKwallon RagaZinare105203
  JoshWestBurtaniyaTukin KwalekwaleAzurfa105207
  TõnuEndreksonEstoniaTukin KwalekwaleAzurfa106198
  JérômeFernandezFaransaKwallon HannuZinare106199
  BrankoPekovićSerbiaSukuwar RuwaTagulla107191
  Pedro LuisLazoCubaBaseballAzurfa107192
  MikeHessmanAmurkaBaseballTagulla107196
  CristianMalmagroSpainKwallon HannuTagulla107197
  RubénGarabayaSpainKwallon HannuTagulla107201
  JorgeGarbajosaSpainKwallon KwandoAzurfa107204
  GáborKisHungarySukuwar RuwaZinare108194
  DavidPriceBurtaniyaDambeTagulla108203
  CarlosPrietoSpainKwallon HannuTagulla108204
  LuisScolaArgentinaKwallon KwandoTagulla108207
  StaceyNuvemanAmurkaSoftballAzurfa109183
  JeffPowersAmurkaSukuwar RuwaAzurfa109201
  LeBronJamesAmurkaKwallon KwandoZinare109203
  IvanTikhonBelarusGuje-gujeTagulla110186
  AinārsKovalsLatviaGuje-gujeAzurfa110192
  ValerieAdams-ViliNew ZealandGuje-gujeZinare110193
  FedericoKammerichsArgentinaKwallon KwandoTagulla110205
  SatoshiIshiiJapanJudoZinare111180
  RyanBaileyAmurkaSukuwar RuwaAzurfa111198
  BrandonBrooksAmurkaSukuwar RuwaAzurfa111198
  ZhangZhileiChinaDambeAzurfa111200
  PrimožKozmusSlovaniaGuje-gujeZinare112188
  GergőKissHungarySukuwar RuwaZinare112199
  IstvánGergelyHungarySukuwar RuwaZinare112202
  Juan PedroGutiérrezArgentinaKwallon KwandoTagulla112204
  MariyaGrabovetskayaKazakhstanDaga NauyiTagulla113180
  DavidMusuľbesSlovakiaKokawaTagulla113186
  BlaineNealAmurkaBaseballTagulla114196
  SigfúsSigurðssonIcelandKwallon HannuAzurfa114198
  VadimDevyatovskyBelarusGuje-gujeAzurfa115192
  FelipeReyesSpainKwallon KwandoAzurfa115205
  FabricioObertoArgentinaKwallon KwandoTagulla115208
  PauGasolSpainKwallon KwandoAzurfa115215
  Mi-RanJangKorea ta KuduDaga NauyiZinare117171
  CarlosBoozerAmurkaKwallon KwandoZinare117206
  MaridMutalimovKazakhstanKokawaTagulla120187
  KhasanBaroyevRashaKokawaAzurfa120188
  DejanSavićSerbiaSukuwar RuwaTagulla120190
  ArturTaymazovUzbekistanKokawaZinare120190
  BakhtiyarAkhmedovRashaKokawaAzurfa120190
  MindaugasMizgaitisLithuaniaKokawaTagulla120190
  Dae-HoLeeKorea ta KuduBaseballZinare120192
  MijaínLópezCubaKokawaZinare120195
  YuryPatrikeyevArmeniaKokawaTagulla120195
  DenisŠefikSerbiaSukuwar RuwaTagulla120198
  DwightHowardAmurkaKwallon KwandoZinare120211
  AbdulloTangriyevUzbekistanJudoAzurfa122188
  MarcGasolSpainKwallon KwandoAzurfa122213
  MakiTsukadaJapanJudoAzurfa125170
  PiotrMałachowskiPolandGuje-gujeAzurfa125194
  GerdKanterEstoniaGuje-gujeZinare125196
  YevgenyChigishevRashaDaga NauyiAzurfa126187
  TeddyRinerFaransaJudoTagulla127204
  TongWenChinaJudoZinare128180
  VirgilijusAleknaLithuaniaGuje-gujeTagulla130200
  OscarBraisonCubaJudoTagulla135188
  TomaszMajewskiPolandGuje-gujeZinare135204
  AndreyMikhnevichBelarusGuje-gujeTagulla140202
  RománGonzálezArgentinaKwallon KwandoTagulla140210
  ViktorsŠčerbatihsLatviaDaga NauyiTagulla145181
  ChristianCantwellAmurkaGuje-gujeAzurfa145198
  MatthiasSteinerJamusDaga NauyiZinare146183
  OlhaKorobkaUkraineDaga NauyiAzurfa167181

  Bayanan Tsawo da nauyi da shekaru kamar yadda suke a 2008 Kalli cikakkun bayani

  Saboda wasu dalilai an jera sunayen ''yan wasa da harshen Ingilishi kamar yadda suka bayyana a taskar bayanai ta Kwamitin Olympic na Duniya.

  Hotuna: Press Association, Getty Images. Bayanai: Press Association.

  BBC © 2014 BBC ba ta da alhakin abubuwan da ke kunshe a shafukan da ba nata ba.

  Wannan shafin zai fi kyan gani, idan an shige shi da browser mai salo na bai daya. Yayinda za ka iya samun damar duba abin da wannan shafin ya kunsa a browser da kake da ita a halin yanzu, ba za ka samu damar ganin dukkan abin da shafin ya kunsa kamar yadda ya kamata ba. Dubi yiwuwar inganta manhajar browsar ka, ko kuma ka samu browser mai salo na bai daya, idan har za ka iya.