Zaman kudancin Najeriya bai sai Maryam ta manta da asalinta ba

Zaman kudancin Najeriya bai sai Maryam ta manta da asalinta ba