Dan Aminu da Shagon Mada babu kisa a damben safiyar Lahadi a Abuja, Nigeria

Dan Aminu da Shagon Mada babu kisa a damben safiyar Lahadi a Abuja, Nigeria