Trump na Kagame nwere mpakorịta na Davos

Trump na Kagame nwere mpakorịta na Davos

Trump na Kagame nwere mpakọrịta na Davos, o nwere si ya kene ndị na achi mba di ichiche na Afrịka na akwadọ nzuko na Davos