Power of Art: Ị ma na e ji nka agwọ ọrịa?

Power of Art: Ị ma na e ji nka agwọ ọrịa?

Na mkparịtaụka ya na BBC Igbo nwere ojii nka agwọ ọrịa (art therapist) a kpọrọ Chisom Otikpa, kọwara na e ji nka agwọ ọrịa isi, ọrịa uche dịka ịdamba obi(depression isi na oke dọgadoga(stress).