Perempuan Saudi menentang sistem izin dari wali
Media playback tidak ada di perangkat Anda

Para perempuan Saudi menentang sistem perwalian yang mewajibkan mereka minta izin

Para perempuan Saudi menggunakan tagar #SayaPenjagaDiriSendiri dan menandatangani petisi dalam upaya menentang sistem perwalian, yang mewajibkan perempuan meminta izin terlebih dahulu kepada wali, biasanya ayah, suami, saudara kandung atau anak.