Лондон сүйлөйт: 14.11.16

Лондон сүйлөйт: 14.11.16