Лондон сүйлөйт: 17.11.16

Лондон сүйлөйт: 17.11.16