Кичине кызды ала качкан суу арстаны
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.