Жер жүзүндөгү эң суук айылда кантип күн кечиришет?

Жер жүзүндөгү эң суук айылда кантип күн кечиришет?

Оймякон айылы Антарктидадан кийин дүйнөдөгү эң суук жер, абанын температурасы -63 цельсий градус.

Бирок суук Орусиянын бул жеринде жашоону токтоткон жок. Алар кадимкидей жумушун кылып, мектепке барышат, унаа айдашат, жада калса Сибирдин кычыраган суугунда балык уулашат.