12 өспүрүм жана машыктыруучу тартылган жаңы видео жарыяланды

12 өспүрүм жана машыктыруучу тартылган жаңы видео жарыяланды

Cуу толгон үңкүрдүн түпкүрүндө камалып калган 12 өспүрүм жана машыктыруучу тартылган жаңы видео жарыяланды. Бул видео балдарды сыртта заарыга күтүп жаткан жакындарына көрсөтүлдү