12 өспүрүм жана машыктыруучу тартылган жаңы видео жарыяланды

Cуу толгон үңкүрдүн түпкүрүндө камалып калган 12 өспүрүм жана машыктыруучу тартылган жаңы видео жарыяланды. Бул видео балдарды сыртта заарыга күтүп жаткан жакындарына көрсөтүлдү