Демократиянын жел аргысы: "Депутаттык азилдер"

"Депутаттык азилдер" китеби

Сүрөттүн булагы, "Депутаттык азилдер" китебинен

Тээ 90-жылы эркиндиктин илеби сезилип, демократиялык кыймылдар жанданып, асыресе жаштар дуулдап, эгемендик, сөз эркиндиги, адам укугу деген ошол маалдагы кулакка жат ураандар ташталып турган учурда, Өмүрбек Абракман уулунун "Депутаттык азилдер" деген чакан китеби жарык көргөн.

Кырк миң нускада чыккан чакан китепче дароо эле колдон колго өтүп окулган экен.

Кийин Өмүрбек Абракманов ЖКда депутат болду, белгилүү коомдук ишмерге айланды.

"Мен мурда ыр жазчу эмесмин. Кыргызстан Жогорку Советинин кезексиз экинчи сессиясы жүрүп жатканда, Кыргызстан демократиялык кыймылынын (КДК) башкармачылыгынын мүчөсү катары саясий акцияларга активдүү катышып, ушул саясий сатираны дубал гезит кылып чыгаргам. Окурмандардын суроосу боюнча сүрөттөрүн кошуп, өзүнчө китепче кылып чыгарууну туура таптым",-деп жазган баш сөзүндө автор.

Китепчедеги сатиралык сүрөттөрдү Абдысалам Абдракман уулу жана Салижан Жамгырчы тарткан экен. Окурмандарга азилдердин айрымдарын сунуштайбыз.

Сүрөттүн булагы, "Депутаттык азилдер" китебинен

Жайдары мүнөз ак маңдай,

Жайлоонун таңы аткандай.

Кыялы назик ак маңдай,

Кыргыздын таңы аткандай.

Туурасын турмуш көргөзөөр,

Туралы бир аз мактанбай.

Алпарса Аскар өз ишин,

"Аппараттан" жазганбай.

Кыргызстан Жогорку Советинин мурдагы төрагасы Таштанбек Акматовго

Сүрөттүн булагы, "Депутаттык азилдер" китебинен

Таштанбек байке сыйлаймын,

Тагдырга таба кылбаймын.

Башканын тилин алам деп,

Башыңыз ооруп кыйналдың.

Айылды көздөй жылыңыз,

Ардагы болуп үй-жайдын.

Депуттардын Фрунзе шаардык Советинин төрагасы Муралиев Амангелдиге

Сүрөттүн булагы, "Депутаттык азилдер" китебинен

Илбериңки караган,

Ишине элдин жараган.

Пишпек деп атап борборду,

Өзгөртүүнү самаган.

Горкомдон алып бийликти,

Билими толук, бар адам

Фрунзе шаарындагы Биринчи Май райондук аткаруу комитетинин төрагасы Рустенбеков Жанышка

Сүрөттүн булагы, "Депутаттык азилдер" китебинен

Ардантпай жигит намысын,

Айталы сөздүн калысын.

Жаныңды багып жүрөсүң,

Жасабай иштин жаңысын.

Ар дайым кыймыл жасайсың,

"Артемдун" угуп дабышын.

Үстүртөн айта кетели,

Үрүстөнбектин Жанышын.

Депутат Текебаев Өмүрбекке

Сүрөттүн булагы, "Депутаттык азилдер" китебинен

Талашып чындык таламын,

Талантың көрдүк баланын.

Орду менен сүйлөдүң,

Ойлобой ойдун жаманын.

Накта жигит Өмүрбек,

Намыска өзүң жарадың.

"Кыргызстан" демократиялык кыймылынын тең төргасы, депутат Топчубек Тургунаалыга

Сүрөттүн булагы, "Депутаттык азилдер" китебинен

Эл үчүн кылдың кызматты,

Эмгегиң элге бүт жакты.

Алты күн ачка жүргөнүң,

Аябай жүрөк сыздатты.

Эки эле күндө Топчуке,

Эңсеген оюң ишке ашты.

Ички иштер министринин орун басары Феликс Куловго

Сүрөттүн булагы, "Депутаттык азилдер" китебинен

Кыргызда учуп коргошун,

Кырылыш эми болбосун.

Берет го кудай адамга,

Феликс болсо жолдошуң,

Өсүүчү жигит экенсиң,

Өзүңдү кыдыр колдосун.

Автордун пикири Би-Би-Синин көз карашын чагылдырбайт.