Лондон сүйлөйт: 15.11.16

Лондон сүйлөйт: 15.11.16