"Тарых барактары": Махмуд Кашгаринин таржымалы

"Тарых барактары": Махмуд Кашгаринин таржымалы

Бул карахандар доорунда, мусулмандык ренессанс учурунда жарыяланган эң чыгаан чыгармалардын бири болуп саналат. Тарыхчы окумуштуулар Тынчтыкбек Чоротегин менен Кыяс Молдокасымов ушул эмгек, анын автору, доору жөнүндө кыскача аңгеме курушат.