Англияга алтын издегени келгиле!

Англияга алтын издегени келгиле!

Англиянын чыгышындагы шаардын көчөлөрүнө наркы миңдеген доллар турган алтын буюмдар катылды.

Бул көркөм долбоордун бир бөлүгү. Алтынды издегендер буюмдар кайда катылганын көркөм сүрөттөрдөгү символдорду чечмелеп таба алат.

Ал эми бул белгилерди код жасоо боюнча өлкөдөгү эң мыкты адистер түздү.