Өсүмдүктөн жасалган унаа
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.