Кызыл чоктун үстүндөгү бий
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.