Мосулдагы кан күйгөн тозок
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.