Иттер да бири-бирине кан берет
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Иттер да бири-бирине кан берет

Иттер дагы донор болуп бири-бирине кан бере турганын баары эле биле бербесе керек. Адамдын төрт аяктуу достору бул жагынан керек учурда такыр аянбайт, анысын колко кылып эч кимден эчтеке сурабайт.