“Лададан” дирилдек  жасаса болобу? Болот экен!
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.