Гонконг: "Куркулдайдын уясындай" кууш бөлмөдөгү куруган жашоо
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Гонконг: "Куркулдайдын уясындагы" куруган жашоо

Гонконгдо байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым акыркы элүү жылда өзүнүн эң жогорку чегине жетти. Көп адамдардын жакшылыктуу үйү жок, турсаң боюң батпаган, итирейген кууш бөлмөлөрдө күн кечиришүүдө. Гонконгдун калкынын эң бай эсептелген он пайызы кедей жашаган он пайызына караганда 44 эсе көп табышат.